ah-lu-sunnah waldjamaa3a met de begrip van de selefoes saalih
Waarom zijn wij hier

 
Nieuw onderwerp plaatsen   Reageren    ah-lu-sunnah // Lezingen
Vorige onderwerp :: Volgende onderwerp  
Auteur Bericht
Oum 'Abdul-Qadir
Modertor


Geregistreerd op: 15 Mei 2008
Berichten: 58

BerichtGeplaatst: 16-05-2008 11:20:33    Onderwerp: Waarom zijn wij hier Reageren met citaat
Selefie Publikaties – Waarom zijn wij hier?

[size=18]Waarom Zijn Wij Hier [/size]?

In de naam van de Almachtige God, de Genadevolle, Degene Die de hemelen en de aarde en alles wat zich daarin bevindt heeft geschapen, de Enige die de aanbidding van de mens verdient.
Veel mensen denken niet na over de wereld, maar er is maar een simpele blik voor nodig om het te begrijpen. De details van dit geweldige universum waarin wij leven bewijzen de aanwezigheid van een magnifieke en ongeevenaarde auteur.

Sommigen proberen Zijn bestaan te ontkennen en vertrouwen op hun uitgevonden theorieen en vermoedens die ontleend zijn aan niet-bewezen gissingen en schattingen. Zij gissen naar principes die geen enkele rationele geest kan volgen. Zij zeggen bijvoorbeeld dat ons universum een “cosmische toevalligheid” is, een resultaat van biljoenen jaren van toevallige samenkomsten. Als zij echter ‘s ochtends uit hun huizen zouden komen en een nieuwe auto op de oprit zien staan zouden zij graag willen weten wie ‘m daar neer heeft gezet. Stel je voor dat er tegen hen gezegd zou worden: “Niemand heeft ‘m daar neergezet, de onderdelen zijn zomaar bij elkaar gekomen vannacht, vanaf onbekende plaatsen, zonder iemand’s hulp. Dit is het resultaat van een cosmische toevalligheid!”

Geen enkel persoon met een gezond verstand zou dit antwoord accepteren. Allaah gaf ons inderdaad een verstandelijk vermogen dat ons niet toelaat zulke onzin te geloven.
Als mensen het feit dat de onderdelen van een enkele auto toevallig bij elkaar komen niet kunnen accepteren, hoe kunnen zij dan geloven dat het gehele universum zo’n prestatie volbracht heeft??! Van de hemel, die vol is met sterren en andere zichtbare wonderen, tot microscopische organismen die we nog steeds ontdekken, tot de ontwikkeling en functie van de organen van het menselijk lichaam. Hoe kan iemand dan geloven dat dit alles het resultaat is van een louter toeval?
Kijk naar boven en denk na over hoe alles dat je ziet op zo’n perfecte manier georganiseerd is! De zon, een bal die miljoenen kilometers van ons vandaan is, die ons voorziet van warmte en licht waar we iedere dag afhankelijk van zijn.
Hierover zegt Allaah:

“En Ik (Allaah) heb daarin een stralende lamp geplaatst.”
(Koran 78:13)

Wanneer de dag ten einde is gekomen heeft de mens behoefte aan rust. Het moet tot rust komen van de warmte en verlichting van de zon. Allaah laat de zon ondergaan en geeft ons duisternis, zodat wij kunnen rusten, en hij geeft ons een perfect nachtlicht en prachtige sterren. Wat een meesterlijke organisatie! Selefie Publikaties – Waarom zijn wij hier ?
Allaah zegt hierover:
“En Hij (Allaah) maakte voor jullie de nacht en de dag en de zon en de maan dienstbaar. En de sterren zijn dienstbaar, met Zijn verlof. Voorwaar, daarin zijn zeker Tekenen voor een volk dat begrijpt.” (Koran 16:12)

Allaah zegt eveneens:
“Zie jij niet dat Allaah de nacht in de dag doet overgaan en Hij de dag doet overgaan in de nacht en Hij de zon en de maan dienstbaar heeft gemaakt en dat allen tot een vastgesteld tijdstip bewegen? En dat Allaah Alwetend is over wat jullie doen?”(Koran 31:29)

Tevens zegt Hij:
“En tot Zijn Tekenen behoren de nacht en de dag, en de zon en de maan. Knielt jullie niet neer voor de zon en niet voor de maan, maar knielt jullie neer voor Allaah, Degene Die hen heeft geschapen, als jullie alleen Hem aanbidden.”(Koran 41:37)

De wetenschappers van nu praten over de preciese balans van de zon en de maan en gissen over de ontelbare rampen die er zouden gebeuren als de zon of de maan van hun paden zouden afdwalen, ook al is het maar een beetje. Het rationele verstand kan maar tot een conclusie komen dat er inderdaad iets is dat dit alles in orde houdt.
Allaah zegt:
“Voorwaar, jullie Heer is Allaah, Degene Die de hemelen en de aarde in zes dagen heeft geschapen. Vervolgens zetelde Hij zich over de Troon. Hij doet de nacht de dag bedekken, die hem haastig najaagt; en de zon, de maan en de sterren zijn aan Zijn Bevel onderworpen. Weet, dat scheppen en bevelen aan Hem is voorbehouden. Gezegend zij Allaah, de Heer der Werelden.”(Koran 7:54)

We begrijpen heel goed dat, aangezien dit stuk dat je nu aan het lezen bent is geschreven door iemand, zelfs al zie je hem niet. Iedere speech heeft een spreker gehad en iedere lekkere maaltijd is door een kok bereid. Dus voor ieder schepsel, ook voor jouw eigen bestaan, is er een schepper.
Die Schepper is Allaah, die geen partners naast zich heeft.
Nu we het erover eens zijn dat we geen produkt zijn van een toevallig gebeuren, dat wij dus geschapen zijn, willen we dingen gaan begrijpen over onze Schepper.
Degene Die ons geschapen heeft, Allaah, is ook de Enige Schepper van al het andere dat bestaat. Selefie Publikaties – Waarom zijn wij hier ?
Hij zegt:
“Dat is Allaah, jullie Heer, de Schepper van alle dingen, geen Allaah is er dan Hij.”(Koran 40:62)

Vanwege Allaah Zijn veelbetekende kracht en controle over het universum is het niet passend voor de mens te denken dat Hij iemand nodig heeft om Hem te helpen. Want voorwaar, Allaah is Alleen en deelt Zijn Majesteit met niemand. Hij is de Bezitter van oneindige genade en begaanheid voor hen die Hem gehoorzamen, en Zijn straf is de zwaarste en is blijvend voor hen die zich afkeren van Hem.

Allaah zegt:
“Wat betreft degenen die geloven en goede werken verrichten: hun Heer zal hen doen binnengaan in Zijn Barmhartigheid. Dat is de duidelijke overwinning.” (Koran 45:30)

Hij zegt tevens:
“Maar wat betreft degenen die geloven en goede daden verrichten: Hij zal hen hun beloningen geven en meer van Zijn gunst geven. Maar degenen die hoogmoedig en arrogant zijn zal Hij dan straffen met een pijnlijke bestraffing en zij zullen zich buiten Allaah geen beschermer en geen helper vinden.”(Koran 4:173)

Het is niet passend voor ons een rivaal, een partner, of een deelgenoot aan Allaah toe te kennen. Het is de grootste Godslastering te zeggen dat Hij een vader, moeder, zoon of andere nakomelingen of familieleden heeft.

Hij zegt ons:
“Zeg: “Hij is Allaah, de Enige. Allaah is de Enige van Wie al het geschapene afhankelijk is. Hij heeft niet verwekt en is niet verwekt. En niet een is aan Hem gelijkwaardig.”(Koran 112:1-4)

Het is een hele grote misdaad te beweren dat Allaah, Degene Die vrij is van alle onvolmaaktheden, een zoon heeft! Helaas geloven veel mensen dat Jezus de zoon van Allaah is! Jezus heeft inderdaad een hoge rang, als het Profeet van Allaah en de Brenger van Zijn Boodschap, maar niet als Zijn zoon, want Allaah staat hoog en verheven boven zo’n onjuiste bewering.

Over dit zegt Allaah:
“En zij zeiden: “De Barmhartige heeft zich een zoon genomen. Voorzeker, jullie zijn met iets verwerpelijks gekomen. De hemelen staan daardoor op het punt om open te barsten en de aarde om open te splijten en de bergen om uiteen te vallen! Omdat zij een zoon toeschrijven aan de Barmhartige. Het is niet passend voor de Barmhartige om Zich een zoon te nemen.” (Koran 19:88-92) Selefie Publikaties – Waarom zijn wij hier ?
Allaah is dus de Enige Schepper en In Stand Houder van alles wat er bestaat. Hij heeft geen partner of verwanten.

Hij zegt:
“Volg hetgeen jou van jouw Heer geopenbaard wordt: Er is geen God dan Hij. En wend je af van de veelgodenaanbidders.”(Koran 6:106)

We zijn het erover eens dat Allaah onze enige Schepper en Voorziener is en we hebben Zijn verklaringen gezien die ontkennen dat Hij partners heeft. We willen nu graag weten of Hij iets van ons wil.

Allaah heeft een recht over ons, omdat Hij ons geschapen heeft. Hij vraagt niet veel. Hij vraagt ons alleen wat Hij aan iedere natie voor ons heeft gevraagd, dat wij Hem gehoorzamen en Zijn Boodschappers volgen. Hij heeft ons gevraagd Hem te aanbidden en geen deelgenoten aan Hem toe te kennen.

Hij zegt:
“En voorzeker, Ik (Allaah) heb aan iedere gemeenschap een Boodschapper gezonden die hen bevolen Allaah te aanbidden en afstand te houden van de afgoden.” (Koran 16:36)
Het is een simpel verzoek als we gaan kijken naar alles wat Hij ons heeft gegeven.
“Zeg: “Hij is Degene Die jullie heeft doen onstaan en voor jullie het gehoor, het gezichtsvermogen en de harten heeft gemaakt. Weinig is de dankbaarheid die jullie tonen.” (Koran 67:23)

We hebben van nature de drang om iemand die ons iets heeft gegeven te bedanken . Als we mensen voor hun gulheid danken, moeten we dan niet onze Heer bedanken die ons met zoveel gezegend heeft? Hij herinnert ons:
“En als jullie de gunsten van Allaah op willen sommen, dan kunnen jullie ze niet tellen. Voorwaar, de mensen zijn zeker onrechtvaardig, ondankbaar.” (Koran 14:34)
Dus om dankbaarheid te tonen aan Allaah, moeten we Hem aanbidden, zoals Hij dat ons bevolen heeft en we moeten Hem gehoorzamen en de Openbaring volgen die Hij ons gezonden heeft. Door dit te doen, zullen we de reden van ons bestaan vervullen, want Allaah schiep ons niet zonder reden:
“En ik heb de Djinn’s en de mensen slechts geschapen om mij te dienen.”(Koran 51:56)

Wat als wij Zijn Recht op ons ontkennen?
Het ontkennen van het Recht van Allaah is niet als het ontkennen van de rechten van anderen. Als je je moeder niet gehoorzaamt dan wordt je onderworpen aan die straf waar zij de mogelijkheid toe heeft en waar zij toe in staat is. Evenzo kun je je baan verliezen als je de bevelen van je baas ontkent. De rechter kan je naar de gevangenis sturen als je niet in de rechtbank verschijnt zoals hij vroeg. Maar niemand kan je straffen met een eeuwige kwelling zoals Allaah dat beloofd heeft aan degene die Zijn Boodschap verwerpt. Allaah zal een Dag vaststellen waarop iedere persoon beoordeeld zal worden. We zullen voor Allaah bijeengeroepen worden om verantwoording af te leggen over onze daden.

Allaah zegt over die Dag:
“Maar op die Dag is er niemand die straft zoals Hij. En niemand knevelt zoals Hij knevelt.” (Koran, 89:25-26)
We hebben de kans om onszelf te behoeden voor zo’n vreselijk en oneindig lot. We moeten kijken naar onze relatie met Allaah. Vervullen we Zijn rechten wel die Hij op ons heeft? Aanbidden we Hem wel zoals Hij ons beveelt?
Wees je er bewust van dat Zijn straf zo zwaar is dat zelfs de vurigste ontkenners van Allaah in Hem zullen geloven nadat ze die gezien hebben. Het is alleen dan te laat!
“Maar toen zij Mijn straf zagen, zeiden zij: “Wij geloven in Allaah, de Enige. En wij geloven niet in wat wij aan Hem plachten toe te kennen.” (Koran, 40:84)

Als we ons overgeven aan Allaah, Hem aanbidden en geen partners aan Hem toekennen, dan zijn er voor ons eeuwige vreugden en verrukkingen die Hij voor ons heeft voorbereid in het Paradijs:
“En geen ziel weet wat voor verrukkingen er voor hen verborgen worden gehouden, als beloning voor wat zij plachtten te doen.”(Koran, 32:17)

Wanneer Allaah de Dag der Opstandig zal vaststellen, zullen de oprechten de oproep horen:
“O tot rust gekomen ziel! Keer terug tot jouw Heer, behaagd en welbehaagd (ontvangen door Hem). En treed binnen onder Mijn dienaren. En treed binnen in mijn Paradijs.” (Koran, 89:27-30)

Als we hopen deze oproep te horen, dan moeten we nu de inspanning voortzetten in dit leven, voordat het te laat is. Wat te doen nu? Accepteer de religie, de Islaam. Allaah beveelt dit je te doen:
“O jullie die geloven, vreest Allaah vol ware Allaahsvrees voor Hem, en sterft niet anders dan als moslims.” (Koran, 3:102)

Wees oprecht en toegewijd aan Allaah:
“Zeg: Voorwaar, mijn gebed, mijn offers, mijn leven en mijn dood, zijn allen voor Allaah, de Schepper en Voeder van alles dat bestaat, die geen deelgenoten heeft. Dit is mij bevolen (om te verkondigen), en ik ben de eerste van de Moslims.” (Koran, 6:162-163)

De Islaam is erg gemakkelijk en praktisch. Er is geen bekeringsceremonie of moeilijke procedure die jou beletten Moslim te worden. Het enige wat je moet doen is het oprecht reciteren van de volgende verklaring en naar zijn betekenis handelen:
“Ik getuig dat niets of niemand het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allaah, als Enige, En ik getuig dat Mohammed Zijn Boodschapper is.”
“Ashadoe an laa ilaaha illa Allaah wa ashadoe anna Mohammadan Rasoeloellaah.“

Er is veel te leren over Allaah en Zijn Religie en over wat Hij van je wil. Met ieder beetje kennis dat je opdoet zul je zekerder worden dat je de juiste beslissing hebt genomen.
_________________
''..En vreest een Dag waarop de ene ziel niets voor de andere ziel kan doen en er geen losprijs van haar aanvaard zal worden, geen voorspraak zal haar baten. En zij zullen niet geholpen worden.'' (2:123)
Terug naar boven
Profiel bekijken Stuur privébericht
Nieuw onderwerp plaatsen   Reageren    ah-lu-sunnah // Lezingen Tijden zijn in GMT + 1 uur
Pagina 1 van 1

 
Ga naar:  
Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen in dit subforum
Je mag geen reacties plaatsen in dit subforum
Je mag je berichten niet bewerken in dit subforum
Je mag je berichten niet verwijderen in dit subforum
Je mag niet stemmen in polls in dit subforum


Wilt u geen reclame op dit forum en genieten van extra voordelen? Klik dan vlug hier voor meer informatie!
 
Powered by phpBB and Andrew Charron
immo op Realo
Maak snel, eenvoudig en gratis uw eigen forum: Gratis Forum