ah-lu-sunnah waldjamaa3a met de begrip van de selefoes saalih
Het leven is een Fitnah!

 
Nieuw onderwerp plaatsen   Reageren    ah-lu-sunnah // Aqieda
Vorige onderwerp :: Volgende onderwerp  
Auteur Bericht
Oum 'Abdul-Qadir
Modertor


Geregistreerd op: 15 Mei 2008
Berichten: 58

BerichtGeplaatst: 16-05-2008 01:14:36    Onderwerp: Het leven is een Fitnah! Reageren met citaat
Het leven is een Fitnah!
(zoals begrepen uit Soerah Al-'Ankaboet)

Shaych Saalih ibn 'Abdil-'Aziez Aalesh-Shaych

Vertaald door: Youssef Ibn Hoesein
Oorspronkelijke bron: van de 2de zijde van het bandje genaamd Maqaasid
As-Suwar wa Atharu Thaalika fit-Tafsier
Bron: http://www.bakkah.net

[In de naam van Allaah, de Meest Barmhartige, moge Zijn Salaah en Salaam op Zijn laatste Boodschapper aan de gehele mensheid zijn, en op zijn metgezellen en familie, en al diegenen die zijn pad volgen tot aan de Dag de Oordeels zijn, om te vervolgen:]

De centrale thema van Soerah Al-`Ankaboet, zoals sommigen geleerden hebben vermeld, is fitnah (beproevingen en rampspoeden). Fitnah wordt opgenoemd meteen aan het begin van de Soerah waar Allaah zegt:

(Alief - Laam - Miem. Denken de mensen dat ze met rust worden gelaten omdat zij zeggen: "We geloven in Allaah," en zij niet beproefd zullen worden? En Voorwaar Wij beproefden de mensen voor hen. En Allaah zal (het) voorzeker bekend maken (de waarheid van) degenen die waarachtig zijn, en zal (het) voorzeker bekend maken (de valsheid van) degenen die leugenaars zijn, (ondanks dat Allaah dit alles al weet voordat Hij hen beproeft.)

Dus fitnah wordt specifiek genoemd in het begin van de Soerah.

Dus met wat voor fitnah worden mensen beproefd? Een man zou beproefd kunnen worden door zijn intellect, of door de doenja. Of hij zou kunnen worden beproefd door zijn ouders of door zijn familie. Hij zou beproefd kunnen worden door middel van een lang leven. Zijn fitnah zou ook kunnen zijn dat hij helemaal geen moeilijkheden meemaakt in het leven! Dus de realiteit is dat een man kan worden getest door verschillende rampspoeden, allen zijn vermeld hier in deze Soerah.

Dus in deze Soerah, Soerah Al-Ankaboet, vermeldt Allaah de verschillende soorten van rampspoeden en de fundamenten waarop zij gebouwd zijn. Ook vermeld Hij hoe een man gered zou kunnen worden van deze soorten rampspoeden.

Dat omdat dit wereldse leven, in werkelijkheid, alleen maar een test en beproeving is. De Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem) heeft gezegd, zoals `Iyaad ibn Himaar overleverde, en het is verzameld door Iemaam Moslim in zijn Sahieh:

'Allaah, de Meest Verhevene, heeft gezegd,

(Yaa Mohammed! Voorwaar ik heb jou alleen maar gezonden om je te beproeven en om anderen mensen te beproeven door middel van jou.)

Dus het leven, in realiteit, is alleen maar een fitnah. En deze fitnah, is het door middel van kwade dingen of goede dingen? Het is door middel van zowel kwade als goede dingen! Allaah zegt:

(En Wij zullen jullie testen met kwade en goede beproevingen, en tot Ons zul je terugkeren.)

Kijk naar wat Allaah aan het begin van deze Soerah vermeld:

(Denken de mensen dan...)

Wie is er inbegrepen in het woord (mensen)? Het omvat zowel de gelovigen als de ongelovigen. Het omvat zowel de ouderen als de jongeren. Het omvat alle categorieŽn van mensen, want zij gaan om met alle andere categorieŽn.

(Denken de mensen dat ze met rust worden gelaten omdat zij zeggen: "We geloven in Allaah," en zij niet beproefd zullen worden?)

Jij zegt dat je een gelovige bent, maar wanneer kan je geloof worden beschouwd als ware Iemaan? Dat is wanneer er beproevingen voor je worden geplaatst, en je er succesvol uit komt op Allaah`s Bevel.

Je zou zelfs beproefd kunnen worden door jezelf! Er zijn mensen die met fitnah beproefd worden vanwege hun schoonheid en goede kwaliteiten. Een vrouw zou beproefd kunnen worden door haar eigen bezittingen, en een man kan ook beproefd worden door zijn eigen rijkdom. Iemand kan tevens ook worden beproefd door zijn ouders. Dus je vind in deze Soerah allerlei fitnah`s vermeld, hun oorsprongen, en hun oplossingen.

De Fitnah van ongelovige ouders

Neem als voorbeeld: In de eerste gedeelte van de Soerah zegt Allaah:

(En Wij hebben de mensen opgedragen om goed te zijn tegenover hun ouders.
Maar als zij (de ouders) er naar streven om partners toe te schrijven aan
Mij, van diegenen waar je geen kennis over hebt, gehoorzaam hen dan niet!
Tot Mij is jouw terugkeer.)

Sommigen ouders veroorzaken fitnah en streven ernaar om een dienaar shirk te laten plegen. Is dit niet een fitnah? Zeer zeker is het een grote fitnah!

De geleerden van Tafsier hebben vermeld dat dit Vers werd geopenbaard over de gebeurtenissen betreffende Sa`d ibn Abie Waqaas , toen zijn moeder hem probeerde terug te halen naar ongeloof. Zelfs met deze soort situatie, beval Allaah hem om zijn ouders te vergezelschappen, maar hen niet te gehoorzamen. Hij zegt:

( Maar als zij streven dat jij partners aan Mij toeschrijft, diegene waar
jij geen kennis van hebt, gehoorzaam hen dan niet! Tot Mij is je terugkeer
en ik zal je inlichten over hetgeen wat je deed.)

En Hij zegt in het begin van de vers:

( En we hebben de mensen opgedragen om goed te zijn tegen hun ouders)

Dit is een grote fitnah! Dus wat is de manier om hier uit te komen? Het antwoord is, met de juiste begrip van Allaah`s Wetten, dat je ze niet gehoorzaamt wanneer ze je opdragen om koefr te plegen, shirk, of ongehoorzaamheid aan Allaah, echter vergezel je ze met vriendelijkheid.

Er zijn mensen die worden beproefd met deze fitnah, en zij vergezellen hun ouders, niet in vriendelijkheid, maar met hardheid, en zijn dus gevallen in het verboden. Degene die geduldig kan zijn met zo`n moeilijke zaak, hen vergezellen met vriendelijkheid en hen niet gehoorzamen wanneer zij hem aansporen om ongehoorzaam te zijn aan Allaah, is degene die succesvol is in het handelen met deze fitnah.

De Fitnah van, het zijn in een minderheid

Een ander soort fitnah is, wanneer een persoon een groot aantal mensen ziet die niet in Allaah geloven, de Machtige en Majesteitelijke. Zij geloven niet, en zo komt er een man en voelt dat hij en de mensen die geloven weinig zijn, en dat de ongelovige, de hypocrieten, criminelen, of de ongehoorzame de meerderheid zijn. Hoe kan hij op de rechte weg blijven? Dit is een soort fitnah wat de hart aanvalt.

Weinigen van de mensen blijven standvastig in zo`n situatie. De meeste van hen kijken naar de mensen, de meerderheid is in het kwade, dus ook zij vallen daar in. In deze Soerah, wordt deze situatie vermeld, samen met de oplossing! Dus lees de Soerah en denk er over na.

De Fitnah van het zien van plezierigheid van de Ongelovige

Een ander soort fitnah dat wordt vermeld in deze Soerah is dat een man de vijanden van Allaah en Zijn Boodschapper (salallaahoe 'alayhie was sallem) lang en veilig ziet leven. Hij ziet dat zij lange levens leiden op de aarde, genietend van hun gezondheid en het onderdrukken van anderen, terwijl zij de vijanden van Allaah zijn, (polytheÔsten)!

Dit zou hem misschien leiden naar het volgen van de plezierigheden van de doenyaa, en hen vergezellen in het tegen gaan van anderen naar het pad van Allaah Allaah zegt:

( Het leven van deze doenyaa is mooi gemaakt voor degene die ongeloof tonen.
Zij hebben de mensen die geloven bespot, maar de mensen die taqwaa hebben
zullen boven hen zijn op de Dag des Oordeels.)

Dat was van Soerah Al-Baqarah.

In deze Soerah, Soerah Al-`Ankaboot, vermeld Allaah het verhaal van Noeh ('alayhis-salaam) in twee verzen.

Allaah, de Machtige en Majesteitelijke, zegt:

(En Voorwaar Wij zonden Noeh naar zijn volk, en hij verbleef tussen hen
(uitnodigend naar Allaah) voor 1000 jaar, min 50. Daarna overnam de grote
vloed hen terwijl ze onderdrukkend waren. Dus Wij redde hem en diegene op zijn boot, en Wij maakten het een teken voor de schepping.)

Het verhaal van Noeh word hier alleen in 2 verzen gevonden, wat is de reden hiervoor? Deze hele tijd, 950 jaar, nodigde hij hen uit, terwijl de gelovigen weinig waren, zoals we opmaken uit een ander soerah:

(En niemand geloofde met hem, behalve een aantal)

Sommigen van de geleerden hebben uitgelegd dat het aantal van gelovigen alleen maar 13 individuen bereikte. Anderen zeggen dat het er 70 mannen en vrouwen waren die geloofd hebben

Hij verbleef 1000 jaar tussen hen terwijl shirk dominant werd gepraktiseerd, de aanbidding van afbeeldingen: Wadd, Soewaa', Yaghoeth, Ya'oeq, en Nasr. En hij adviseerde ze en nodigde ze uit dag en nacht, in het geheim en in het open, en niemand gaf gehoor behalve een klein aantal. Zouden de harten niet een fitnah ondergaan?

Zeer zeker was dit een fitnah. Het was niet alleen 10, 20, of 50 jaren, of zelfs 100 jaren. 200 jaren waren voorbij, 300, 400, 500, tot 1000 jaar compleet, min 50. Toen kwam er eindelijk een uitweg van Allaah, de Machtige en Majesteitelijke.

Dus, een man zou beproefd kunnen worden door het zien van lange levens van de vijand. Dus deze soerah maakt de gelovige duidelijk dat dit voor een reden is. (Allaah zegt):

(zodat Allaah bekend maakt wie de waarheids getrouwe zijn, en zodat Allaah
de leugenaars bekend maakt.)

Wanneer zal dit bekend gemaakt worden? Wanneer de fitnah is overwonnen, en er succesvol mee gehandeld wordt. Dus de thema van de soerah, zoals we opmaken, is fitnah, zelfs met het verhaal van de Profeet Noeh. De les hier is fitnah, en wat je zal redden van de fitnah die voor een lange tijd blijft.

Sommigen mensen denken fout, dat Allaah`s zaak hen zal reiken hoe zij willen. Nee, de wijsheid van Allaah is allesomvattend. Hij zal mensen testen, zoals Hij Noeh ('alayhis-salaam) en zijn mensen heeft getest, zij leefden tussen de mensen (hen uitnodigen naar Allaah) voor 950 jaar, en na dat gaven alleen een klein aantal mensen gehoor.

Dus een manier om succesvol te zijn bij beproevingen wordt vermeld in de soerah, en dat is door middel van geduld. Allaah zegt:

(Dus Wij redde hem en diegene op zijn boot, en Wij maakten het een teken
voor de schepping.)

De Fitnah van het discussiŽren

Dan zien we in het verhaal van Ibrahiem een ander soort fitnah, tegenstanders die redetwisten en vechten tegen de uitnodiging, zij geven zich niet over, eerder maken zij plannen en complotten. Bepaalde zaken van de doenyaa waar zij van houden zijn zeer geliefd gemaakt bij hun. Zoals Allaah zegt:

(En hij (Ibrahiem) zei, "Jullie hebben afgoden als objecten van aanbidding
genomen in plaats van Allaah, houdend van hen. Maar deze liefde is alleen
voor de doenyaa, want op de Dag des Oordeels zullen jullie elkaar afschuwen...")

Dus in discussiŽren is een soort fitnah. Weinig mensen hebben geduld op de Waarheid, en om er standvastig op te blijven, zonder aangetast te worden door deze soort fitnah, de twijfels van de polytheÔsten en ongelovigen kunnen iemand`s brein binnentreden. Deze twijfelachtige gedachten worden vernieuwd met de tijd.

De fitnah van lusten en begeerten

En wat volgt, Allaah vermeld het verhaal van Loet ('alayhis-salaam). Daarin wordt de fitnah vermeld van begeerten van mannen die tegen elk mannelijk natuur in gaan. Dit, samen met een aantal andere lusten, die ze promoten, daar claimde ze van dat er niets verkeerds aan was. Zij weerlegde een ieder die hen weerhield van hun handelingen.

Hij (loet) verbood hen, en zei, "jullie praktiseren van alles van het kwade in jullie bijeenkomsten!" Maar wat ze zeiden tegen hem was,

"Breng ons Allaah`s bestraffing dan (als je de waarheid spreekt)"

Het was een grote fitnah voor Loet dat zijn vrouw van zijn eigen huis zich had toe gegeven aan hun kwaad en net als hun werd, en de mannen die naar hun land kwamen aanmoedigend om seksuele gemeenschap te hebben met mannen, en dergelijke. Allaah zegt:

(Dus wij redde hem en zijn familie, behalve zijn vrouw, want zij was van
diegene die achter bleef.)

Dus begeerten zijn een vorm van fitnah. Hoe kan iemand ontsnappen aan zijn lusten en begeerten? Hij ontsnapt er van door zich te realiseren dat ze een bron van fitnah zijn.

Allaah heeft voor de lust in het vlees van de mensheid bepaald dat het iets moet zijn wat leidt naar het behouden van zijn nageslacht (door kinderen te krijgen), en ook om de dienaar te testen. Heeft hij standvastigheid of niet? Zal hij standvastig blijven, stevig op hetgeen wat Allaah van hem wil, of geeft hij zich over aan zijn lusten en verliest dan de controle over hen, achter alles gaan wat hij wil?

Dus in dit verhaal, was de fitnah iets wat tot een bestraffing kwam van Allaah op diegene die zich niet weerhielden van het doen van zaken die Hij, de Machtige en Majesteitelijke, had verboden.

De Fitnah van ongehoorzaamheid met kennis

Een ander soort fitnah is wanneer mensen kennis hebben, de gemeenschap weet wat correct is, maar ze handelen niet naar die kennis. Een onwetende man kan geleerd worden, maar wanneer kennis zich door de gemeenschap heen heeft verspreid en de mensen kennen de grenzen en hebben inzicht, maar ze contradicteren hetgeen ze weten, is dat geen fitnah?

Kennis is dan geen zegening voor hen, het is eerder een fitnah. Allaah, de Machtige en Verhevene, vermeld dat de stammen van`Aad en Thamoed mensen van de kennis waren. Zij wisten en hadden inzicht, maar met dat rebelleerde ze en waren ze ongehoorzaam. Allaah, moge Hij geprezen zijn, zegt:

(En (herinner de vernietiging van) 'Aad en Thamoed! Voorwaar hun
(vernietigde) plaatsen van verblijf zijn duidelijk gemaakt aan jullie (hoe
ze vernietigd waren). De Shaytaan maakte hun handelingen mooi voor hen en
hield hen weg van het Pad, terwijl ze mensen van inzicht waren.)

De Shaytaan maakte hun handelingen voor hen mooi, en hield hen weg van het Pad, terwijl ze mensen van inzicht waren! Waren zij onwetend? Nee. Waren ze onvolledig in hun kennis? Nee. Zij hadden kennis, maar de Shaytaan maakte hun handelingen mooi voor hen, en weerhield hen dus zo van het Pad! Dit alles terwijl ze goede inzicht en zuivere visie hadden.

Dit is een grote fitnah, dat een man kennis heeft maar toch shaytaan gehoorzaamt, en daarbij de kennis achterlaat die hij van zijn Heer, de Machtige en Majesteitelijke, en van Zijn boodschapper (salallaahoe 'alayhie was sallem) heeft gekregen

De Fitnah van redetwisten

Kracht kan ook een fitnah zijn, net als dialogen en discussies in vele situaties fitnahs zijn. Vandaag de dag worden dialogen gepropageerd: debatteren met christenen, debat tussen de mensen, debat tussen religies, tussen madhabs, tussen groeperingen, etc. Dit debatteren is een soort fitnah.

Programma`s over dit idee (debatteren) worden hedendaags uitgezonden op televisie, aangezien ze een effect hebben op diegenen met een zwak hart. Je ziet de verschillende geloven en groeperingen, deze aanbidt dit, en die aanbidt iets anders. Een persoon zou twijfels kunnen krijgen en beproeft worden door dit. Maar de ware gelovige weet dat dit alleen maar een bewijs is dat de Waarheid een weg is, en dat die andere mensen zijn zoals Allaah, de Machtige en Majesteitelijke zegt:

(zwoegend en moe, (toch) zij zullen gestopt worden in vlammend heet Vuur)

Zij wilde het pad van Allaah, de Machtige en Majesteitelijke volgen, maar ze maakten een fout. Maar wat betreft het onderwerp van debatteren, moet een man debatteren of niet? Moet hij redetwisten of niet? Dit is zeer zeker een fitnah.

Maar wie is degene die met hen moet debatteren? Degene die kennis heeft, niet zomaar iemand! Dus het moet vermeld worden hier, zoals sommigen van jullie weten, dat sommigen mensen die debatteren of het nou corrupte moslims zijn, de Christenen, de Joden, of andere religies of afgedwaalde ideologen, dat zij vaak verslagen worden, of de tegenstander is sterker. Dus de mensen worden hiermee beproeft.

Allaah, de Machtige en Verhevene, heeft duidelijk gemaakt dat de fitnah zal worden verspreid als de dialoog niet gedaan wordt door een geleerde, discussierend op een manier dat beter is.

Allaah, de Machtige en Verhevene, zegt:

(En redetwist niet met de mensen van het Boek (de Joden en Christenen)
behalve op manier dat goed is, behalve de onderdrukkers van hen. En zeg: "Ik
geloof in hetgeen wat is geopenbaard aan ons en hetgeen wat is geopenbaard
aan jullie, en onze God en jullie God is een, en we geven ons over aan Hem."
En dus openbaarden Wij het boek aan jou... )

Totdat Hij, de Machtige en Verhevene, zegt:

(Eerder zijn zij duidelijke bewijzen in de borsten van diegene die kennis
zijn gegeven)

Dus Allaah verbied ons voor het debatteren met de mensen van het Boek behalve op een manier die beter is. Maar aan wie is het om te debatteren? Degene die debatteert is degene die de Qor`aan kent, zoals Allaah zegt:

(Eerder zijn zij duidelijke bewijzen in de borsten van diegene die kennis
zijn gegeven)

Dus gebaseerd op dit, wie de Qor`aan, en de bewijzen die in de Qor`aan gevonden worden, de voorbeelden die gevonden worden in de Qor`aan, hoe voorbeelden van debatteren in de Qor`aan zijn weergeven, voorbeelden van het debatteren tegen de zondaars, de mensen van onwetendheid, diegenen die buiten alle grenzen gaan, en alle categorieŽn van mensen, diegene die dit niet weet, voor die persoon is het niet toegestaan om te debatteren.

Dus het is niet aan elk individueel om debatten aan te gaan met hen, en het gebruiken van zijn eigen meningen en gedachten, dit debatteren moet worden gedaan door de geleerden. Hiwaar (debatteren), of mudjaadalah zoals het wordt genoemd in de Qur`an, is alleen voor de mensen van kennis, diegenen die de grenzen van Allaah kennen die hij heeft nedergezonden naar Zijn boodschapper (salallaahoe 'alayhie was sallem).

Dus daarvoor zou fitnah plaats kunnen vinden door te debatteren. Een man komt en zegt: "Discussieer met me! waarom wil je niet met me discussiŽren!?" Dus hij begint te zoeken naar een onderwerp, waar kan hij over discussiŽren...Dit is een manier waar gewone mensen mee vernietigd worden!

Dus een man moet naar zijn religie kijken in een situatie als dit, en zijn trots van zijn geloof behouden. Hij moet weten dat de Qor`aan de Waarheid is, en wie het in zijn borst heeft is op de waarheid, aangezien de Qor`aan het bewijs is tegen alle mensen!

Het zou kunnen zijn dat een man sommige bewijzen die nodig zijn niet kent, en als dat het geval is, dan moet hij zeggen, zoals Allaah, de Machtige en Verhevene, zegt:

(En zeg: "Ik geloof in hetgeen wat is geopenbaard aan ons en hetgeen wat is
geopenbaard aan jullie, en onze God en jullie God is een, en we geven ons
over aan Hem." )

Dit is de algemene manier van het debatteren tegen hen, en de specifieke en complete details zijn bekend bij diegene die de Qor`aan kent, en aan diegenen die de Sharie`ah kennen.

De fitnah van de Doenyaa

Een ander soort van fitnahs die vermeld zijn in deze soerah is dat Allaah dit leven mooi maakt, met allemaal plezante zaken, en allerlei zaken die leuk zijn om van te genieten. Een persoon zou zich kunnen overgeven aan deze zaken en het leven in het Hiernamaals vergeten.

Allaah, de Machtige en Verheven, zegt in het latere gedeelte van de soerah:

(En dit wereldse leven is niets anders dan leeg vermaak en een spel)

Vele mensen worden op de proef gesteld vanwege dit leven, leeg vermaak en amusement, denkende dat deze dingen zullen blijven, maar ze kennen niet de werkelijkheid van het leven! Allaah de Machtige en Majesteitelijke zegt daarover:

(En zeer zeker de Volgende Verblijfsplaats is de Hayawaan, als ze eens
wisten )

Hayawaan is een extreme uitdrukking van het woord hayaat (leven), dus het vers betekent dat de Volgende Verblijfsplaats, Paradijs en het Hellevuur, de werkelijke complete en voor altijd durende leven is. Dus diegene die het ware geluk en complete amusement en bevrediging wil, dit is in het Paradijs in het Volgende Leven.

Diegene die vrij wil zijn van kwade zaken, moet van het Hellevuur ontsnappen. want al deze kwade zaken zijn in het Hellevuur.

Een aantal van de geleerden, inclusief Ibn Al-Djowzie, hebben gezegd:

"Al hetgeen wat Allaah vermeld in de Qor`aan over het genot van de doenyaa, dat is voor jou, om te kijken naar de genietingen van deze wereld en om te denken over de genietingen van het leven hierna. Want voor elke voorbeeld van plezante zaken of iets waarin de mensen in verzeild zijn, dat is een bewijs tegen je als je niet de genietingen van het Paradijs hebt overwogen. En elke voorbeeld van kwade zaken in de doenyaa, zelfs iets wat een kleine tegenslag kan veroorzaken, of zelfs iets licht als een klein griepje, voorwaar dat zijn voorbeelden dat Allaah je herinnert aan de zaken in het Hiernamaals, de bestraffing, marteling, en de belemmering (van het Hellevuur). Dus degene die naar het ware, echte leven en geluk streeft, laat hem dan zoeken voor het "altijd voortdurende geluk".

Dit wereldse leven, met zijn amusementen en plezante zaken, is een bron van fitnah,

Kijk naar de mensen vandaag de dag hoe zij worden beproefd door het amusement en de plezante zaken van de doenyaa! Waarom zijn hun harten hard geworden? Omdat de mensen zich hebben overgegeven aan amusement!

Waarom hebben ze zich afgekeerd van het Leven Hierna? Omdat zij zich hebben over gegeven aan amusement en wereldse zaken!

Waarom hebben zij nauwelijks iets van de Qor`aan gememoriseerd? Omdat zij zich hebben over gegeven aan amusement en wereldse zaken!

De eerlijke, intelligente man is degene die kijkt naar Zijn Uitspraak:

(En zeer zeker de Volgende Verblijfsplaats is de Hayawaan, als ze eens
wisten)

De Fitnah van veiligheid en beveiliging

Een ander soort fitnah die vermeld wordt in deze soerah, en waar de ontsnapping aan ook wordt vermeld, is de fitnah van veiligheid en beveiliging

Kijk naar de beveiliging van de Haraam (in Mekka), de beveiliging van de plaatsen er omheen, na jaren en jaren van beveiliging, de mensen beginnen te geloven dat hetgeen wat de andere mensen overkomt hen niet zal overkomen.

Aardbevingen vinden plaats in andere gebieden, wat betreft voor de mensen die in de buurt van de Haram wonen, bij hen gebeurt het niet.

geweld, moeilijke leef omstandigheden, dingen die anderen overkomen... de mensen die in de buurt van de Haram leven zeggen: "Wij zijn de kinderen van Allaah en zijn geliefden!" Of ze zeggen, "Wij zijn, Zijn geliefden," of zij zeggen iets dergelijks zoals dit.

Allaah, de Machtige en verheven, maakt deze soort fitnah aan het einde van de soerah duidelijk, hij zegt:

(Hebben zij niet gezien hoe wij een veilige Haraam hebben gemaakt, en
mensen rond omheen worden weg genomen? )

We moeten kijken naar deze soort fitnah, een zegening van Allaah. Deze zegening moet niet een bron van fitnah zijn voor de mensen, het zou niet moeten zijn dat Allaah`s zegening een fitnah wordt, zoals Allaah veroorzaakte dat de mensen veilig en beschermd waren gedurende de tijd van een van de voorgaande profeten, en zoveel mogelijk na hem zolang Hij wilde. Allaah zegt:

(Hebben zij niet gezien hoe wij een veilige Haram hebben gemaakt, en mensen
rond omheen worden weg genomen)

Wat is de intentie hier? (Allaah zegt):

(Willen zij dan in het valse geloven en ondankbaar worden voor de
zegeningen van Allaah!?)

Gaan zij in het valse geloven nadat Allaah hen zoveel heeft gezegend!? Gaan zij in shirk, koefr, en de verwerping van de boodschap van Mohammed (salallaahoe 'alayhie was sallem) vallen, en daarmee een verbond sluiten met de duivels. of gaan zij vallen in zaken minder als dat, zoals ongehoorzaamheid, zondigen?

Zij zijn ondankbaar voor de zegeningen van Allaah! Wie is het die ze zegeningen gaf? Allaah, de Machtige en Verhevene! (Allaah zegt):

(En wat jullie aan zegeningen hebben is alleen van Allaah! En als jullie
wat slechts overkomt, bij Hem roepen jullie om hulp.)

Dus daarvoor, van de vele manieren van fitnah dat Allaah toestaat dat het iemand van zijn dienaren overkomt is wat is vermeld in deze soerah, dat een dienaar voelt dat beproevingen alleen zijn voor anderen mensen, en dat hij niet wordt beproefd of getest met moeilijkheden.

Dus het verlies van welzijn, zoals iemand kan denken, dat was voor die en die, en niet voor hem. Ziekte is voor die en die, wat betreft hem, hij wordt niet ziek. Zware ziekte treft de mensen, (moge Allaah ons daar tegen beschermen), zij overkomen alleen de anderen, wat betreft hem, zij overkomen hem niet.

Beroertes enz. zijn voor andere mensen, hij voelt dat hij ze niet hoeft te doorstaan, dus denkt niet na. Allaah, de Machtige en Verhevene, legt dit voorbeeld uit, Hij zegt:

(Hebben zij niet gezien hoe wij een veilige Haram hebben gemaakt, en mensen
rond omheen worden weg genomen? Willen zij dan geloven in het valse
en ondankbaar worden voor de zegeningen van Allaah!?)

Conclusie

Dit zijn voorbeelden van de vele soorten van fitnah en beproevingen, en dingen die relateren naar het onderwerp van de soerah. Dus het begin en het einde van deze soerah ontmoeten elkaar op hetzelfde onderwerp, en voorzien het bewijs voor de geleerden die zeggen, "Het onderwerp van de soerah wordt gevonden in het begin en het einde van de soerah."

Allaah, de Machtige en Verhevene, zegt in het begin van de soerah:

(Denken de mensen dat ze met rust worden gelaten alleen door te zeggen, "We
geloven in Allaah," en zij niet beproefd zullen worden met fitnah? En
Voorwaar we beproefden de mensen voor jullie met rampspoeden. )

Wat is de uitweg van al deze situaties? Het antwoord wordt gevonden in het einde van de soerah, in de laatste vers:

(En degene die hard streven op Onze Weg, voorwaar Wij zullen hen leiden
naar Ons Pad. En voorwaar Allaah is met degene die goed doen.)

Ik Vraag Allaah, de Machtige en Majesteitelijke, ons allen te zegenen met wat we hebben gehoord, en dat Hij ons maakt van de mensen van de Qor`aan, degenen die Zijn speciale geliefden zijn, en dat Hij ons in kennis laat toenemen en dat Hij ons herinnert aan hetgeen we vergeten zijn.

Ik vraag ook dat Hij ons maakt van degenen die Halaal maken wat Halaal is in Zijn Boek, van degenen die beschouwen wat Haraam is in Zijn Boek als Haraam, en van degenen die standvastig geloven in hetgeen wat is overlevert in Zijn Boek over de onzienlijke zaken. Voorwaar Hij, de Meest Verheven, is de Schenker van het goede, de Vrijgevige.

Test je begrip..

Wat voor soort fitnahs worden mensen mee beproeft waar over wordt gesproken in Soerah Al-`Ankaboot?

Hoeveel mensen gaven gehoor aan Noeh`s da`wah en voor hoe lang nodigde hij de mensen uit naar Allaah?

Wat is de relatie tussen het begin en het einde van Soerah Al`Ankaboot?

Hoe kan veiligheid en beveiliging een fitnah worden voor iemand?
_________________
''..En vreest een Dag waarop de ene ziel niets voor de andere ziel kan doen en er geen losprijs van haar aanvaard zal worden, geen voorspraak zal haar baten. En zij zullen niet geholpen worden.'' (2:123)
Terug naar boven
Profiel bekijken Stuur privébericht
Nieuw onderwerp plaatsen   Reageren    ah-lu-sunnah // Aqieda Tijden zijn in GMT + 1 uur
Pagina 1 van 1

 
Ga naar:  
Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen in dit subforum
Je mag geen reacties plaatsen in dit subforum
Je mag je berichten niet bewerken in dit subforum
Je mag je berichten niet verwijderen in dit subforum
Je mag niet stemmen in polls in dit subforum


Wilt u geen reclame op dit forum en genieten van extra voordelen? Klik dan vlug hier voor meer informatie!
 
Powered by phpBB and Andrew Charron
immo op Realo
Maak snel, eenvoudig en gratis uw eigen forum: Gratis Forum