ah-lu-sunnah waldjamaa3a met de begrip van de selefoes saalih
Shaych Rabie` ibn Haadie al-Madchalie

 
Nieuw onderwerp plaatsen   Reageren    ah-lu-sunnah // Geleerden
Vorige onderwerp :: Volgende onderwerp  
Auteur Bericht
Oum 'Abdul-Qadir
Modertor


Geregistreerd op: 15 Mei 2008
Berichten: 58

BerichtGeplaatst: 15-05-2008 23:33:06    Onderwerp: Shaych Rabie` ibn Haadie al-Madchalie Reageren met citaat
Shaych Rabie` ibn Haadie al-Madchalie

Geschreven door Administrator
Wednesday 18 July 2007
Zijn Naam en Afkomst:

Hij is de edele Shaych en geleerde van Hadieth en leraar, Dr. Rabie’ ibn Haadie Oemayr Al-Madchalie Al-Qahtaanie.

Zijn stam, Al Maadaachilah, is een van de beroemdste stammen van de Arabieren in het zuiden van het koninkrijk van Saoedi-Arabië, en het is een van de stammen van Banoe Shoebayl, en Shoebayl was ibn Yasjab ibn Ya`rob ibn Qahtaan. Shaych Rabie’ werd geboren in het jaar 1352 H in het koninkrijk van Saoedi-Arabië.

Zijn Wetenschappelijke Levensloop:

Op een leeftijd van ongeveer 8 jaar sloot hij zich aan bij de kring van wetenschap in zijn dorp, en leerde daar lezen en schrijven. Toen reciteerde hij de Qor`aan, en leerde de Tauwhied, en Tadjwied van Iemaam Mohammed ibn Mohammed al-Madchalie één van de grote studenten van Iemaam al-Qar’aawie (rahiemehoellaah). Shaych Al-Qar`aawie speelde een grote rol in het verspreiden van de Selefie `Aqiedah in het zuiden van het koninkrijk. Vervolgens studeerde hij op de Selefie school in de stad Saamitah.

Op jonge leeftijd studeerde Shaych Rabie' bij Shaych Naasir Choeloefah Tayaash (rahiemehoellaah) Boeloeghul-Maraam en Noezhatoen-Nadhr, beide geschreven door Al-Haafiedh ibn Hadjr Al-`Asqalaanie (rahiemehoellaah). Ook bestudeerde de Shaych een aantal boeken in `Aqiedah en Zaadoel-Moestaqn’i in Fiqh (al-Hanbalie). En zo bestudeerde hij ook de Arabische taal, literatuur, welsprekendheid en poëzie met een aantal Shaychs. Vervolgens studeerde de Shaych bij de grote geleerden van zijn streek op het kennisinstituut in de stad Saamitah.

De Shaych behaalde zijn rang van de College van Sharie`ah op de Islaamitische universiteit in Al-Madienah An-Nabawiejah, dat in de tijd een filiaal was van de Koning `Abdoel-`Aziez universiteit van Jeddah. Vervolgens heeft de Shaych zijn master en doctoraat gehaald.

Hij heeft een lange tijd als leraar in het College van Hadieth op de Islaamitische universiteit van Al-Madienah gewerkt. Tevens werd hij aangesteld als het Hoofd van de afdeling van de Soennah, in de hogere studies afdeling van dezelfde universiteit, waar hij momenteel de positie van professor vervult. Allaah heeft hem een goede gezondheid en welzijn geschonken. Moge Allaah ons bevoordelen door zijn kennis.

Zijn Leraren:

De edele Shaych Al-`Allamaah `Abdoel-`Aziez ibn `Abdoellaah ibn Baaz (rahiemehoellaah), die de functie van Algemene Moeftie had van het koninkrijk Saoedi-Arabië en het hoofd van het Comité van Grote Geleerden. Shaych Rabie’ studeerde bij hem toen hij de adjunct-directeur en directeur was van de Islaamitische universiteit in Medienah.

De Shaych Al-`Allamaah, Haafidh ibn Ahmed Al-Hakamie (rahiemehoellaah), de auteur van Ma`aardj al-Qaboel en andere werken.

De Shaych Al-`Allamaah, Mohammed ibn Ahmed Al-Hakamie (rahiemehoellaah).

De edele Shaych Al-`Allamaah al-Haafidh, de geleerde van tafsier, Oesoel, Arabische grammatica en fiqh, Mohammed Al-Amien ash-Shanqietie, de auteur van tafsier Adwaa`oel Bayaan.

De Shaych Al-`Allamaah Ahmed ibn Yahyaa An-Nadjmie.

De edele Shaych Al-`Allamaah, Al-Moehaddith Mohammed Nassiroed-Dien Al-Albaanie (rahiemehoellaah).

De edele Shaych Al-`Allamaah, `Abdoel Mohsin ibn Hamd Al-Abbaad Al-Badr.

De edele Shaych Al-Moehaddith, `Abdoel-Ghaffaar Hassan Al-Hindie.

De edele Shaych Mohammed Al- Kandahlawie

De edele Shaych Mohammed ibn ‘Alie al-Djaamie

Shaych al-‘Allaamah Saalih al-‘Iraaqie en vele andere.

Zijn Karakter en Eigenschappen:

Shaych Rabie` staat bekend voor zijn bescheidenheid en nederigheid in al zijn zaken, en voor zijn liefde voor de studenten van kennis, en voor zijn enthousiasme om de situatie van de selefies op elke plek te leren kennen. Zijn huis staat open voor de studenten van de kennis en degene die hem komen bezoeken en vragen stellen. Hij ontvangt ze met een gulle gastvrijheid en een goed ontvangst. De Shaych staat ook bekend voor zijn doordringende en intense enthousiasme voor de Soennah en de Selefie `Aqiedah, zoals hij bekend staat voor zijn hardheid tegen de innovatie en het volk van begeerten. Moge Allaah de Verhevenste, hem beschermen tegen de plannen van de vijanden, en moge Hij zijn leven verlengen, en hem reusachtig belonen, en hem een goed slot schenken! Amien.

Zijn Schrijfwerken:

Baynal Iemaamayn: Moslim wad-Daaraqotnie, en het is een boek specifiek over hadieth, kritiek en verborgen afwijkingen van overleveringen, en zo`n boek kan alleen worden geschreven door iemand die is gespecialiseerd in deze edele tak van kennis.

Makaanat Ahloel Hadieth wa Ma’aathiroehoem wa Athaaroehoem Al-Hamiedah fie dien.

Manhadjoel Anbiyaa fied-da`wah ila Allaah.

Manhadj Ahlus-Soennah wal-Djamaa`ah fie Naqd ar-Riedjaal wal-Koetoeb wat-Tawaa`if.

Ahloel Hadieth hoem at-Taa`ifatul-Mansoerah wal-Firqatoen-Naadjiejah.

Taqseemoel-Hadieth ilaa sahieh wa hassan wa da`ief, bayna waaqi`il-m

Moehadithien wa Moeghalaat al-Muta `assibien.

Manhadjoel- Iemaam Moslim fie Tarteeb Sahiehiti.

At-ta`assoeboedh- Dhamiem wa Aathaaroehoe

Verificatie van Kitaab an-Nokat `alaa ibn Salaah van Ibn Hadjr, en dit is een boek specifiek op het gebied van hadieth.

Verificatie van Kitaab at-Tawassul wal-Wasielah van Shaychoel-Islaam ibn Taymiyyah.

Kitaaboel-Madchal illas-sahieh van Al-Haakiem aboe `Abdillaah en vele andere werken. Zie hier o.a. zijn website voor: http://www.rabee.net .

Shaych Rabie` heeft ook nog een aantal essays en boeken waarin hij de fouten, dwalingen en misleidingen van sommige uitnodigers (die veelal beweren selefie te zijn maar in werkelijkheid een pad zijn ingeslagen die tegenstrijdig is aan de weg van de Selefoes-Saalih) weerlegt.

De Lofprijzingen van de Geleerden:

Shaych Rabie` heeft mooie woorden van lofwaardigheid ontvangen van de mensen van kennis en de Iemaams van deze tijd. Zij allen adviseren de studenten om kennis van hem te nemen, en voordeel te trekken uit zijn boeken, en het distribueren van zijn cassettes. Hier zijn een aantal van hun uitspraken:

Ten eerste: De edele Shaych `Abdoel-`Aziez ibn Baaz (rahiemoehoellaah), hij vermelde dat Shaych Rabie` één van de beste van de mensen van de Soennah is, en dat hij bekend is bij hem voor zijn kennis, uitmuntende eigenschappen, en voor zijn goede en correcte `aqiedah, en dat hij er geen twijfel over heeft dat hij van de mensen van de Soennah en de Djamaa`ah is, dat hij bekend staat voor zijn rechtschapenheid, kennis en correcte `aqiedah. En Shaych ibn Baaz adviseerde hem door te gaan met oproepen tot Allaah en het voortzetten van weerleggingen van degenen die zich verzetten tegen de weg van de Selef, en dat hij hardnekkig en geduldig hiermee moest doorgaan, en Shaych ibn Baaz adviseerde de studenten van de kennis voordeel te trekken uit zijn boeken.

Ten tweede: De edele Shaych, Al-`Allamaah Al-Albaanie (rahiemoehoellaah), hij vermeldde dat Shaych Rabie` een van de uitnodigers was tot het boek (Qor’aan), de Soennah en hetgeen waar de Selefoes-Saalih zich aan vast hielden. En dat hij één van de oorlogvoerders is tegen degene die op het tegenovergestelde van deze methodologie zitten, en hij prees hem buitengewoon aan. Ook vermelde hij dat de werken van de Shaych heilzaam zijn, en dat hij zich niet kon herinneren te hebben gezien dat hij een fout heeft gemaakt, en dat de koers die hij beleidt in de methodologie van de Selef eenstemmig is met die van Shaych Al-Albaanie zelf. Ook vermelde hij dat Shaych Rabie` erg sterk is in zijn kennis.

Shaych Albaanie vermelde ook dat degene die de weg van Shaych Rabie` bekritiseren, of een koppig persoon is die bijgeleerd moet worden, of iemand is die zijn begeertes volgt. Ook heeft de Shaych verduidelijkt dat hij de Iemaam van ad-Djarh wa at-T’adiel is van deze tijd.

Ten derde: De edele Shaych Al-`Allaamah Mohammed ibn Saalih Al-`Othaymien (rahiemehoellaah), lid van de Commissie van de Grote Geleerden. Shaych ibn `Othaymien werd gevraagd, er word gezegd dat de methodologie van Shaych Rabie` in tegenstelling staat tot die van de Ahloes-Soennah Wal-Djamaa`ah? De edele Shaych antwoordde: "Ik weet, dat het niet het tegenovergestelde is. Shaych Rabie` is geprezen door de mensen van kennis van de dag van vandaag. Ik weet niets meer dan goed over hem."

Ten vierde: De edele Shaych Al-`Allaamah, Dr. Saalih Al- Fawzaan, lid van de Commissie van Grote Geleerden. Shaych Al-Fawzaan vermelde dat Shaych Rabie` een uitmuntende geleerde is die als prioriteit heeft het oproepen tot Allaah, en dat hij grote inzet heeft in het weerleggen van degene die trachten de da`wah te laten afwijken van zijn correcte pad. En dat hij een persoon is met ervaring en bewustzijn, en dat hij voordat hij iemand weerlegt eerst adviseert, en zijn zaak bestudeert en de verschillende uitspraken tot de bodem uitzoekt. Shaych Al-Fawzaan adviseerde dat de cassettes van de lessen van Shaych Rabie` in omloop gebracht moeten worden, en dat voordeel van hen genomen moet worden, omdat ze een groot voordeel brengen voor de moslims.

Dit zijn (in betekenis) de woorden van een aantal van de Shaychs over Shaych Rabie` die zijn opgenomen, en zijn gedistribueerd onder de studenten van de kennis, en deze Shaychs zijn de Grote Geleerden van deze tijd. (Zie voor de exacte woorden het boekje Shifaa al-‘Aliel of de voorwoorden van de boeken van Shaych Rabie’).
_________________
''..En vreest een Dag waarop de ene ziel niets voor de andere ziel kan doen en er geen losprijs van haar aanvaard zal worden, geen voorspraak zal haar baten. En zij zullen niet geholpen worden.'' (2:123)
Terug naar boven
Profiel bekijken Stuur privébericht
Nieuw onderwerp plaatsen   Reageren    ah-lu-sunnah // Geleerden Tijden zijn in GMT + 1 uur
Pagina 1 van 1

 
Ga naar:  
Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen in dit subforum
Je mag geen reacties plaatsen in dit subforum
Je mag je berichten niet bewerken in dit subforum
Je mag je berichten niet verwijderen in dit subforum
Je mag niet stemmen in polls in dit subforum


Wilt u geen reclame op dit forum en genieten van extra voordelen? Klik dan vlug hier voor meer informatie!
 
Powered by phpBB and Andrew Charron
immo op Realo
Maak snel, eenvoudig en gratis uw eigen forum: Gratis Forum