ah-lu-sunnah waldjamaa3a met de begrip van de selefoes saalih
Jezelf selefie noemen..

 
Nieuw onderwerp plaatsen   Reageren    ah-lu-sunnah // Madhab
Vorige onderwerp :: Volgende onderwerp  
Auteur Bericht
Oum 'Abdul-Qadir
Modertor


Geregistreerd op: 15 Mei 2008
Berichten: 58

BerichtGeplaatst: 15-05-2008 23:24:47    Onderwerp: Jezelf selefie noemen.. Reageren met citaat
Jezelf selefie noemen..

1) Degenen die zeggen dat het verplicht is: Shaykh Nassr ad-Deen al-Albaanie.
2) Degenen die zeggen dat het verboden is: Shaykh Mohammad Saalih Ibn al-'Othaymeen.
3) Degenen die zeggen dat het onnodig is: Shaykh al-Fawzaan & Shaykh al-Ghoedayaan.
4) Degenen die hier op het middel weg zitten: Shaykh 'Abdoel-'Aziez Ibn Baaz.]

Shaykh Saalih al-Fawzaan

Lezing: De uitleg van ‘Al Fatawah Al Hamwiyah’ van Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah
Datum: Zaterdag 21 Shawal 1424
Naam: Shaykh Al-‘Allamaah Saalih al-Fawzaan (hafdahoellah ta'ala) -Lid van de Hay’ah Kibaar al-‘Ulamaa (De Raad van Grote Geleerden) & al-Lajnah ad-Daa.imah lil-Buhooth al-'Ilmiyyah wal-Iftaa (Het Permanente Comité voor Islaamitisch Onderzoek en Fataawa)-
Vertaald door: Ibn Firnas (met beetje weizigingen van mij)

Vraag: “Sommige personen sluiten hun naam af met “As-Selefie” of “Al-Atharie”, wordt dit beschouwd als een vorm van zelfreiniging (tazkiyatoul nafs)? Of is dit in overeenstemming met de Sharee’ah?”

Antwoord: “Wat vereist wordt is dat een persoon de waarheid volgt. Wat vereist wordt is dat een persoon zoekt naar de waarheid, naar de waarheid vraagt en ermee handelt. Wat betreft dat je jezelf Selefie of Atharie of soortgelijkt noemt, dit is niet nodig.

“Zeg: “Zouden jullie Allah willen vertellen over (de waarachtigheid) van jullie geloof? Terwijl Hij weet wat in de hemelen en op aarde is? Waarlijk Allah is Alwetend over alle zaken.”
(Heilige Koran: Soerah al-Hoejoeraat (49) :16.)

Het jezelf benoemen als Selefie, Atharie of iets dergelijks heeft geen (asl) origine. Wij kijken naar de realiteit, we kijken niet naar de gezegde, de benaming of de pretenties.

Hij zou kunnen zeggen dat hij Selefie is terwijl hij geen Selefie is, Atharie terwijl hij geen Atharie is, en het zou kunnen zijn dat hij Selefie en Atharie is terwijl hij niet heeft gezegd “ik ben een Atharie of Selefie..” Daarom kijkt men naar de feitelijkheden (haqaa'iq), niet de benamingen of de pretenties.

En de Moslim dient nederig te zijn tegenover Allah.

''Toen de bédouinen zeiden “Wij geloven”,

Keurde Allah hun houding af:

"De bewoners der woestijn zeggen: “Wij geloven.”

"Zeg: “Jullie geloven (nog) niet, maar zegt liever: Wij hebben ons onderworpen.”
(Heilige Koran: Soerah al-Hoejoeraat (49) :14.)

Allah keurde het feit af dat zij zichzelf karakteriseerden met het geloof, en dat terwijl zij dit niveau niet behaald hadden, zij stelden zich dit voor terwijl zij pas de Islam waren binnengegaan.

Bédouinen uit de woestijn... en zij claimden dat zij direct gelovigen waren geworden! Nee... zij werden Moslims en gingen de Islam binnen. En als zij doorgaan en leren zal het geloof hun hart penitreren, beetje bij beetje. “Want het geloof is uw hart nog niet (lâmma) binnengedrongen.” En de woord Lâmma is voor iets dat verwacht wordt, dus het geloof zal binnendringen, maar dat je het de eerste keer al claimt?!

Dus het heeft geen zin dat je zegt: ik ben Selefie, Ik ben Atharie, Ik ben dit, ik ben dat.. Je dient zelf te zoeken naar de waarheid en er in overeenstemming mee handelen. Hervorm de Niyyah (intentie) en Allah is de Enige die de realiteiten kent. Na’am (Juist).” Einde Fatwa.

Het is beschikbaar als een audio bestand op de volgende link:
http://www.ribaat.org/modules.php?na...=getit&lid=120

--------------------------------------------------------------------------------

Shaykh 'Abdoer-Rahmaan al-Ghoedayaan

Plaats: Paltalk, ‘LIVE Senior Scholars of Ahli Sunnah, English/Arabic’
Lezing: Tafsier Soerah al-Hujiraat (ayaat 14-16)
Datum: Zaterdag, 05 Mei, 2007 / Rabi’ Thanie 18, 1428
Naam: Shaykh al-‘Allamaah ‘Abdoellah Ibn ‘Abdoer-Rahmaan al-Ghoedayaan -Lid van de Hay’ah Kibaar al-‘Ulamaa (De Raad van Grote Geleerden) & al-Lajnah ad-Daa.imah lil-Buhooth al-'Ilmiyyah wal-Iftaa (Het Permanente Comité voor Islaamitisch Onderzoek en Fataawa)-

Vraag: Mijn vraag is betreft ayah 16 (& 14) van Soerah al-Hoejiraat (49 in verband met jezelf labelen met namen zoals ‘Selefie’ & ‘Atharie’. Shaykh Saalih al-Fawzaan (hafidahoellah) zei hierover: jezelf al-Selefie of al-Atharie noemen heeft geen basis, en er is ook geen behoefte (om jezelf zo te noemen), wat belangerijk is is om de waarheid te volgen en om de waarheid te zoeken en om hierop te handelen, wat betreft jezelf al-Selefie of al-Atharie noemen, dan is dit van Takziyatu Nafs (zelf-prijzing/zelf-reiniging).

Hij (de shaykh al-Fawzaan) gebruikt deze vers (16) als een bewijs hiervoor, dus in deze vers keurde Allah ta’ala het af dat deze mensen voor zichzelf de Iemaan claimden. Dus is het toegestaan voor mij om mezelf, of om te zeggen ‘zus-en-zo’ zijn al-Selefie en zijn al-Atharie? In het bijzonder voor iemand die nieuw is in de Islam of bijna net practiserend is dat het niet gepast is en dat het wordt gezien als zelf-prijzing.

En wat is u uitspraak over; is het waajib (verplicht) om jezelf al-Selefie of al-Atharie te noemen? En wat als iemand zich niet al-Selefie of al-Atharie noemt dat het dan waajib wordt op ons om hem te weerleggen of om tegen hem te waarschuwen? Vertel ons alstublieft de juiste uitspraak/regelgeving betreft deze zaak.

Antwoord: het antwoord, Allah ta’ala zegt, in de Naam van Allah de Erbarmer de Meest Barmhartige,

“Bij de tijd.
Voorzeker, de mens is te midden van verlies.
Behalve degenen die geloven en goede werken verichten, en elkaar tot waarheid en geduld aansporen.”
(Soeral al-Assr 103:1-3)

Deze vers bevat een aantal dingen, ten eerste geloof, daden en het aansporen en adviseren van elkaar tot de waarheid en het aansporen en adviseren van elkaar tot geduld. Wat belangerijk is dat een persoon leert hetgeen Allah ta’ala verplicht op hem heeft gemaakt en handelt op hetgeen Allah ta’ala hem verplicht heeft gesteld. ِAls hij niet leert of hij leert het maar hij handelt er niet op, dan zal hij erover gevraagd worden op de dag des oordeels.

Hij zal niet ondervraagd worden of hij Atharie, Selefie, Tablighie, of Ikhwaanie was, dit is niet iets waarover hij gevraagd zal worden. In werkelijkheid; als een gevolg van het labels met deze namen zijn er vele divisies ontstaan onder de Oemmah, het is bekend dat de waarheid een is en dat de Deen (religie) een is. Dus het heeft geen zin om deze labels te hebben.

Allah ta’ala zegt:

“De gelovigen zijn voorzeker broeders van elkaar.”
(Soerah al-Hoejiraat 49:10),

(nogmaals) “De gelovigen zijn voorzeker broeders van elkaar.”

Dus er is geen behoefte aan deze soort van namen en labels.. beter gezegd; het is verplicht op elke persoon om te leren hetgeen Allah ta’ala verplicht op hem heeft gemaakt zodat hij dit door kan leren aan anderen en er zelf op kan handelen. Dit was het antwoord op dit vraag.”

Het is beschikbaar als een audio bestand op de volgende link:
http://s3.quicksharing.com/v/5882762...ayaan.wav.html

--------------------------------------------------------------------------------

Shaykh Ibn al-'Othaymeen

Lezing: “Alaykum Bissunnah” (Uit een preek van Shaykh Ibn ‘Othaymeen (rahimahoellah) over het boek van Shaykh Safar al-Hawali genaamd: “Manhadj Ash’shariah fil-‘Aqeedah”.)
Naam: Shaykh Al-‘Allamaah Mohammad Ibn Saalih al-‘Othaymeen --Lid van de Hay’ah Kibaar al-‘Ulamaa (De Raad van Grote Geleerden) van Saudi Arabie-

"Er is geen twijfel, dat het een verplichting is voor iedere moslim om de weg van de Salaf en hun Madhab eigen te maken, en niet van een specifieke partij genaamd: “De Selefies”.

Het is dus de plicht van de Islamitische Oemmah (gemeenschap) om de weg van de Salaf As-Salieh (de vrome voorgangers) en hun Madhab (weg) te volgen.

En dus niet de dweepzucht (overdreven en met nadrukkelijke bewondering) en kwezelarij (overdreven vroomheid, onzin/beuzelarij) van degenen die zichzelf “Selefies” noemen!

Bron: Het is tevens ook een deel van zijn Sharh van An-Nawawi's 40 hadeeth: In de Sharh van de Hadeeth van Irbaad ibn Saariyah (no.28).

Het is beschikbaar als een audio bestand op de volgende link:
http://salafiyyah-jadeedah.tripod.co...r_salafiya.mp3

==========================================

Een persoon uit India vraagt de Shaykh (rahimahoellah):

“In mijn landen roepen mensen op tot de Ikhwaanie (van Ikhwaan al-Moeslimeen) en Tablieghie (van Jamaat al-Tabliegh), zijn zij op de waarheid of op valsheid?”

Dus de Shaykh Ibn ‘Othaymeen geeft het antwoord:

“Als iemand zich een Ikhwaanie noemt (en hiernaar uitnodigt), of Tablighie of Selefie, dan is hij op valsheid...”

Niemand vroeg iets over de Selefies, maar de Shaykh zegt dat degene die zich Selefie noemt op valsheid is.

Bron: “Tot welke tijd zullen we (blijven) verschillen?” Blz. 36, verkrijgbaar in het Engels en Arabisch, het is gehaald uit een van de lezingen van Dr. Zakir Naik (hafidahoellah).

--------------------------------------------------------------------------------

Shaykh Saaliem al-'Amry

Plaats: Paltalk, ‘Ibraheemscreed’
Lezing: Uitleg van Boeloegh al-Maraam van Ibn Hajar al-Asqalaanie (rahimahoellah).
Datum: Zondag, Mei 13, 2007 / Rabi’ Thanie 26, 1428
Naam: Shaykh Saaliem al-'Amry (hafidahoellah ta'ala). [1]

Vraag:

"In mijn land hebben sommige broeders een probleem gekregen omdat er een aantal mensen zijn die niet op de juiste pad zijn van de Salaf maar ze noemen zichzelf nog wel 'Salafi', ze zijn zelfs onwetend over de basis fundamenten van de Islam, wa allahoe musta'aan...

Hierdoor zijn de broeders bang om zichzelf Selefie te noemen want anders zullen de mensen denken dat deze goede broeders bij deze hizb (partij/groep) horen.. ze gebruiken zelfs de fatwaa van Shaykh al-Albaanie (rahimahoellah) om te claimen dat jezelf Selefie noemen Waajib (verplicht) is!

Dus wat moeten we in deze situatie doen? Is het verplicht om jezelf een Selefie te noemen zelfs als de ahloe-bid'ah (mensen van innovatie) bekend zijn bij deze naam in deze gebied?? Jazak Allahoe ghairan wa barak Allahoe feek Shaykh."

Antwoord:

"Het antwoord, nee het is niet verplicht... allereerst wil ik dat jullie iets snappen, wat is belangerijker: de label en de naam of de realiteit? De realiteit, dat is het belangerijkste - dat je de echte weg van Salaf volgt, de Sahabah. Velen Moslims vandaag de dag denken bij de woord 'Selefie' meteen dat het een groep is, een afgedwaalde sekte, wahhabies; volgelingen van Bin Baaz, al-Albaanie, en Ibn al-'Uthaymeen, dit is hetgeen de normale moslims denken.

Zij weten echter niet dat Selefie de betekenis heeft van het volgen van de Salaf, de Sahabah. Selefie, Selefisme, Selefiyyah betekent de ware Islaam, de pure Islaam, welke de Profeet (salllahu alaihi wassalam) predikte. Niemand weet dit dus we moeten de mensen leren, op het moment dat je deze woordje Selefie noemt verwisselen de gedachten van de mensen meteen en zij proberen jou toe te schrijven aan een bepaalde groep. Maar wanneer je de Moslims vertelt; 'Jullie moeten de weg van de Profeet (sallahu alaihi wssalam) en de Sahabaah moet volgen en om de Deen (religie) te begrijpen zoals Aboe Bakr, 'Omar, en 'Uthmaan het begrepen' dan hebben ze hier geen problemen mee, ze zeggen; 'Ja! dat is iets goeds.'

Dus wat hier belangerijk is is dat de mensen de weg van de Salaf volgen zelfs als ze zichzelf niet zo noemen, ik kan mijzelf wel Selefi noemen maar ik kan niet van de firqan najiyah of de geredde groep zijn door slechts mezelf 'Selefie' te noemen. Dus ik moet in de realiteit de Salaf volgen en hierop handelen en om de Deen te begrijpen op de manier dat de Sahabah het begrepen.

Dus in het antwoorden van jouw vraag, mijn advies aan de broeders is om zichzelf niet Selefie te blijven noemen, in het bijzonder wanneer zij (de mensen) weten dat deze woord een barrière is geworden tussen hen en de mensen en hiermee de Da'wah en de vooruitgang ervan hinderen.

Geloof dit niet (dat het verplicht is om jezelf Selefie te noemen)! Shaykh Moeqbiel Ibn Haadie al-Waadi'ie, onze Shaykh, Rahimahoellah, was een Selefie, hij zei in een van zijn bandjes wanneer hij hierover gevraagd werd zei hij: noem jezelf niet een Selefie, zeg Ahloe-Soennah Wal-Jamaa'ah. Dit is wat hij zei. Sterker nog, hij had gezegd: jezelf Selefie noemen is een Bid'ah (innovatie). ( hier lacht te Shaykh en zegt; ) Shaykh Moeqbiel, Bid'ah... en we weten dat hij een Selefie is.

Dus maak geen ophef uit deze woord, wat belangerijker is is de realiteit."

Het is beschikbaar als een audio bestand op de volgende link:
http://s3.quicksharing.com/v/7257461...Salim.wav.html

[1] Shaykh Saaliem al-'Amry heeft gestudeerd onder vele prominente geleerden op het gebied van Aqidah, Usool, Hadeeth, Fiqh, Tafseer, Arabische taal en meer. Tot zijn leraren behoren: Shaikh Ali Khashshan en Shaikh Mahmood 'Atiyyah (die beide de eerste studenten van Shaykh al-Albaanie waren), Shaikh Abdul Bari as-Salafee, Shaikh Hamad bin Aqeel (rechter van Saudi), Shaikh Saad ash-Shalabi (rechter van Saudi), Shaikh Mustafa Makkee al-Azharee, Shaikh al-Maimoni al-Maghribi (rechter van Marokko), Shaikh Ahmad Salaah al-Masri (prominente student van Shaykh Moeqbiel), Shaikh Mohamad Sami Moqbil (student van shaykh Hudhaifi van Madienah), & Shaikh Sayed Hadi bin Ahmad al-Haddaar (Moeftie van Comoren).
_________________
''..En vreest een Dag waarop de ene ziel niets voor de andere ziel kan doen en er geen losprijs van haar aanvaard zal worden, geen voorspraak zal haar baten. En zij zullen niet geholpen worden.'' (2:123)
Terug naar boven
Profiel bekijken Stuur privébericht
Nieuw onderwerp plaatsen   Reageren    ah-lu-sunnah // Madhab Tijden zijn in GMT + 1 uur
Pagina 1 van 1

 
Ga naar:  
Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen in dit subforum
Je mag geen reacties plaatsen in dit subforum
Je mag je berichten niet bewerken in dit subforum
Je mag je berichten niet verwijderen in dit subforum
Je mag niet stemmen in polls in dit subforum


Wilt u geen reclame op dit forum en genieten van extra voordelen? Klik dan vlug hier voor meer informatie!
 
Powered by phpBB and Andrew Charron
immo op Realo
Maak snel, eenvoudig en gratis uw eigen forum: Gratis Forum