ah-lu-sunnah waldjamaa3a met de begrip van de selefoes saalih
Het Verwoestende Effect van Zonden

 
Nieuw onderwerp plaatsen   Reageren    ah-lu-sunnah // Aqieda
Vorige onderwerp :: Volgende onderwerp  
Auteur Bericht
Oum 'Abdul-Qadir
Modertor


Geregistreerd op: 15 Mei 2008
Berichten: 58

BerichtGeplaatst: 15-05-2008 23:08:20    Onderwerp: Het Verwoestende Effect van Zonden Reageren met citaat
Het Verwoestende Effect van Zonden
op de Religie van een Dienaar,
in deze Wereld en in het Hiernamaals!!!


Door: Iemaam Ibn Qayyim al-Djawziyyah (rahiemehoellaah)
(d. 691-751 N.H.)


Vanuit: Ad-Daa` wad-Dawaa` blz. 153-157, 1e druk Daar-Ibn Choezaymah 1997NC-1417NH.
Vertaald door: Mohammed Aboe 'Oebaydillaah
Nagekeken door: SP-Vertalingen


Zonden hebben een verschrikkelijk lelijk, schadelijk en verwoestend effect op het
hart en het lichaam in deze wereld en in het hiernamaals, en alleen Allaah bevat (de
realiteit van) dit effect:
Hieronder valt:
(1)
Het niet verkrijgen van Kennis:want kennis is een verlichting welke door Allaah
in het hart wordt geworpen, terwijl de zonde dit licht verdempt.
Toen Iemaam ash-Shaafie'ie bij (Iemaam) Maalik aan het lezen was (kennis zoeken)
was hij (Maalik) erg wel te spreken over wat hij zag van zijn nauwkeurige alertheid,
uitblinkende slimheid en juiste begrip, waarop hij zei: "Ik zie dat Allaah jouw hart
heeft verlicht, dus demp het niet met het begaan van zonden!"
Iemaam ash-Shaafie`ie heeft gezegd:


“Ik klaagde bij Waqie' over mijn slechte onthouden...
Hij (Waqie’) zei:
“Je moet het verrichten van zonden laten.”


En hij zei
: “Weet dat kennis een gunst is En de Gunst van Allaah, die loopt een
zondaar mis.””


(2)
Het niet verkrijgen van voorziening:In al-Moesnad (van Iemaam Ahmed) staat:
(("Voorwaar, het kan zijn dat een dienaar een gunst ontzegt wordt door toedoen
van een zonde die hij heeft begaan!"))1


En netzoals Godsvrees (Taqwaa) de voorziening vergroot zo maakt het laten van
Godsvrees iemand arm. Er is dus niets beter voor het verkrijgen van voorziening dan
het laten van zonden.
2


En hieronder valt:
(3)
Een naar gevoel dat opleeft in het hart van een zondaar en (wat opleeft) tussen
hem en Allaah. Er is hier totaal geen zalig gevoel bij te bedenken, zelfs al zouden alle
lekkere zaken van de wereld voor hem verzameld worden zal dit nare gevoel niet
verdwijnen.
Deze zaak wordt echter door niemand anders bemerkt dan door degene wiens hart
(vol van) kuisheid is, want: En een dode, die voelt de wonden niet meer!


Dus als men het begaan van zonden niet zou laten behalve om de reden van
vermijding van dit nare gevoel, dan had een pienter persoon geen moeite om dit te
laten!


1
Zwak, maar de betekenis klopt.


2
Voetnoot SP: Hetgeen de laatste tijd steeds duidelijker wordt is dat er aan de problemen in
Nederland van de afgelopen periode (November 2004) geen andere interpretatie gegeven kan worden
dan dat het een bestraffing is van Allaah voor de moslims. Want, de moslims in Nederland (behalve
degene met wie Allaah Barmhartig is -geweest-) zijn, ondanks het verbod op het verblijven in de
landen van de niet-moslims, al jaren lang volop bezig met het begaan van zonde en slechtheden.
Velen van hen nemen het niet meer zo nauw met de Islaamitische wetten van thuis, de Islaam wordt
niet meer of nauwelijks bestudeerd en gepraktiseerd, er worden verschillende praktijken van Shirk,
Koefr en Bid'ah uitgevoerd, de verplichte gebeden zijn door velen verlaten, de zakaat wordt niet
betaald, er wordt alcohol en drugs gebruikt en zelfs in gehandeld, moslims onderhouden
buitenechtelijke verhoudingen en handelen zelfs in vrouwen –in sommige gevallen zelfs in hun eigen
zusters-, de authentieke Hidjaab wordt niet meer gedragen en een aantal vrouwen (en mannen)
schamen zich zelfs voor hun moslim zijn, namen worden veranderd en in het ergste geval zijn er zelfs
(afvallige) moslims die de grootste vijanden van de Islaam en de moslims zijn geworden (vaak erger
als de niet-moslims)! Veel van de jongeren zijn verdwaald en lopen rond zonder een eigen identiteit,
er zijn zelfs een aantal gevangenissen zo goed als speciaal voor de (moslim) jeugd ingericht, veel van
hen belanden door de onwetendheid van hun ouders op Islaamitisch- en wereldsniveau, op de straat
en in de georganiseerde misdaad, en sommigen zijn zelfs zo ver gezonken dat zij hun eigen lichaam
als prostituees verhandelen aan homo's in een of ander park. Men beweert dat de (moslim) jeugd door
de gebeurtenissen van de afgelopen tijd aan het radicaliseren is. Maar is het een gezond gegeven dat
de jeugd radicaler wordt door een aantal aanslagen die naar aanleiding van de totaal foute moord op
een columinist hebben plaatsgevonden? En is dit (het radicaler worden) de oplossing voor de
problemen? Of is het aan ons om eerst eens naar onszelf terug te keren en te kijken wat ‘wij’ fout
doen! Er moet gezocht worden naar de werkelijke oorzaak van onze problemen! En er is geen twijfel
over dat de moslims door toedoen van hun zonden beland zijn waar ze nu staan en er is geen
oplossing voor hun problemen, behalve door oprecht terug te keren naar hun geloof. En dit valt te
vinden in het Boek van Allaah, in de Soennah van Zijn Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem) en in
de methodiek van Ahloes-Soennah wal-Djama’ah door middel van terug te keren naar de grote
geleerden. De Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem) heeft gezegd: "Wanneer jullie (moslims)
handel drijven met rente, tevreden zijn met jullie oogst (Doenya), en de staarten van de koeien
vasthouden en het strijden op de weg van Allaah hebben gelaten. Dan zal Allaah jullie
overrompelen met vernedering. Deze vernedering die zal dan niet oplossen totdat jullie terugkeren

naar jullie geloof!" [Sahieh op gezag van Ibn 'Omar]


Een persoon klaagde bij een aantal kenners over een naar gevoel dat hij in zijn
binnenste beaamt, hij zei tegen hem:
“Als zonden je een naar gevoel hebben gegeven. Dan laat het, als je wil en ga door
met (je) leven”
En er is niets naarders voor het hart dan een zonde die begaan wordt op vervolg van
een andere zonde. En bij Allaah is de Toevlucht!!!
En hieronder valt:
(4)
Een vreemd gevoel wat tussen hem en de mensen ontstaat, specifiek de vrome
mensen onder hen, want er ontstaat een vreemd gevoel tussen hem en hen (hij wil
niet graag in hun bijzijn zijn). Telkens als dit vreemde gevoel sterker wordt zal hij
verder van hen en hun bijeenkomsten af komen te staan. En hij zal de groep van
Satan naderen, zoveel als hij van de groep van ar-Rahmaan (Allaah) zal afwijken. En
dit vreemde (nare) gevoel zal als het nog sterker wordt gaan heersen en tussen hem
en zijn vrouw, kinderen, familie en tussen hem en zichzelf gaan staan. Vervolgens zie
je dat hij strest van zichzelf!!!
Een aantal van de Selef (al-Foedayl ibn 'Iyaad) hebben gezegd: "Als ik zondig ben
tegenover Allaah dan merk ik dat aan mijn rijdier en mijn vrouw!" [al-Hillieyyah 8/109]
En hieronder valt:
(5) De bemoeilijking van zijn zaken, hij neemt zich dan ook niets voor behalve dat
het hem niet lukt of dat het hem alleen met grote moeite afgaat. Want, zoals Hij de
aangelegenheden voor de degene die het vrezen (van Allaah) laat bemoeilijkt, zo
vergemakkelijkt Hij (in tegenstelling tot de eerste) de zaken van degene die Allaah
vreest.
En bij Allaah! Wat vreemd! Hoe kan het zijn dat een dienaar de deuren van goed en
profijt gesloten aantreft en de wegen hiernaar toe bemoeilijkt vindt en dan niet weet
waar het vandaan komt!?
En hieronder valt:
(6) Een donkerte die hij werkelijk in zijn hart voelt, hij voelt dit net zoals dat hij de
verschrikkelijke donkerte van de nacht bezichtigt als deze aanvangt. En zo wordt de
donkerte van zonden voor het hart zoals de donkerte van de nacht die men met het
blote oog kan bezichtigen. Want voorwaar, gehoorzaamheid (aan Allaah) is een
verlichting, terwijl ongehoorzaamheid (aan Hem) een donkerte is.
Telkens als deze donkerte sterker wordt vermeerderen zijn twijfels, totdat hij
uiteindelijk in innovaties, dwalingen en verwoestende zaken belandt terwijl hij er
niets van merkt. Zoals een blinde die in de duisternis van de nacht alleen op pad
gaat.3


Deze donkerte versterkt vervolgens totdat het zichtbaar wordt in de ogen en daarna
bedekt het het gezicht. Het gezicht wordt dan zo zwart (zonder licht) dat iedereen
het kan zien.
'Abdoellaah ibn 'Abbaas heeft gezegd:
"Voorwaar een goede daad verzorgt het gezicht
van een gloed, het hart van licht, vergroting van de voorziening, kracht in het lichaam en
liefde in de harten van de schepping!"4


En hieronder valt:
(7)
De zonde verzwakt het hart en het lichaam: Wat betreft de verzwaking van het
hart, dit is duidelijk. Beter gezegd het verzwakt het hart zodanig dat het uiteindelijk
het hele levendige totaal verliest.
Wat betreft de verzwaking van het lichaam (zeg ik:) Voorwaar de kracht van een
gelovige is in zijn hart, telkens als zijn hart sterkt sterkt zijn lichaam. Maar een
zondaar, die zelfs als zijn lichaam sterk is, zal in tijden van nood de zwakste persoon
zijn en zijn kracht zal hem belazeren op het moment wanneer hij zichzelf (het hardst)
nodig heeft.
Overpeins eens de kracht die de lichamen van de Perzen en de Romeinen hadden,
hoe heeft deze kracht hen wel niet belazerd op het moment dat ze het (het hardst)
nodig hadden? Want, (uiteindelijk) hebben de gelovigen (moslims) hen overwonnen
met de kracht van hun lichamen en die van hun 'harten'!5


En hieronder valt:
(8)
Een ontzegging van gehoorzaamheid aan Allaah. Als er dus geen andere
bestraffing was voor het doen van zonden dan dat gehoorzaamheid ingeruild wordt
door zonde en vervolgens de weg van een volgende gehoorzaamheid verbroken
wordt en er door het begaan van een (andere) zonde een derde weg wordt verbroken
en een vierde…en ga zo maar door [dan zou dit al genoeg moeten zijn]. Want al deze
daden van gehoorzaamheid zijn stuk voor stuk beter dan deze wereld en wat er op
staat.6

3
Voetnoot vertaler: Ibn Qayyim zegt op blz. 124 van hetzelfde boek: "En het is een verplichting om te
weten dat het zondigen en het begaan van slechtheden ongetwijfeld schadelijk is. En voorwaar dit
schadelijke effect op het hart is zoals het schadelijke effect van gif op de lichamen, en elk heeft een
verschil in schadelijkheid!"


4
Aboe Noe'aym in al-Hillieyyah op gezag van Anes en niet van Ibn 'Abbaas 2/161.


5
Voetnoot vertaler: Zie de Tafsier van Soerah ar-Roem en lees de geschiedenis om erachter te komen
hoe de moslims deze twee grote en machtige rijken verslagen hebben! Moge Allaah de kracht van
deze Natie (moslims) terug doen keren! Amien!


6
Voetnoot vertaler: In Moesnad van Iemaam Ahmed staat: op gezag van Oem Salamah: de Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem) heeft gezegd: "Wanneer de zonden zich manifesteren onder mijn Natie dan zal Allaah hen allen met een straf van Hem bevatten!" Ik (Oem Salamah) vroeg: "Zijn er dan in die tijd geen vromen onder hen?" Hij zei: "Jawel" Ik zei: "Wat gebeurt er dan met hen?" Hij zei: “Hen zal hetzelfde als de rest ondergaan, vervolgens zullen zij naar vergiffenis en Tevredenheid van

Allaah gaan (het Paradijs)!"


En dit is net zoals een persoon die iets eet waardoor hij verboden wordt van
verschillende andere etentjes die veel beter (en lekkerder) als de eerste zijn. En bij
Allaah is de Toevlucht!!!
En hieronder valt:
(9)
Zonden verkorten de levensduur en wissen zijn baraka uit, dit is iets
onherroeppelijks, want net zoals dat het goede (al-Birr) het leven verlengt, zo verkort
het zondigen het leven...

Einde artikel en verder zegt Oesama Aboe Ahmad: " voor het downloaden van het artikel in pdf file, kan men zich richten tot de volgende link:

http://web.archive.org/web/200412081...tvanZonden.pdf
_________________
''..En vreest een Dag waarop de ene ziel niets voor de andere ziel kan doen en er geen losprijs van haar aanvaard zal worden, geen voorspraak zal haar baten. En zij zullen niet geholpen worden.'' (2:123)
Terug naar boven
Profiel bekijken Stuur privébericht
Nieuw onderwerp plaatsen   Reageren    ah-lu-sunnah // Aqieda Tijden zijn in GMT + 1 uur
Pagina 1 van 1

 
Ga naar:  
Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen in dit subforum
Je mag geen reacties plaatsen in dit subforum
Je mag je berichten niet bewerken in dit subforum
Je mag je berichten niet verwijderen in dit subforum
Je mag niet stemmen in polls in dit subforum


Wilt u geen reclame op dit forum en genieten van extra voordelen? Klik dan vlug hier voor meer informatie!
 
Powered by phpBB and Andrew Charron
immo op Realo
Maak snel, eenvoudig en gratis uw eigen forum: Gratis Forum