ah-lu-sunnah waldjamaa3a met de begrip van de selefoes saalih
Laat dit jullie adviezen zijn.

 
Nieuw onderwerp plaatsen   Reageren    ah-lu-sunnah // Het huwelijk
Vorige onderwerp :: Volgende onderwerp  
Auteur Bericht
Oum 'Abdul-Qadir
Modertor


Geregistreerd op: 15 Mei 2008
Berichten: 58

BerichtGeplaatst: 18-05-2008 11:10:17    Onderwerp: Laat dit jullie adviezen zijn. Reageren met citaat
Laat dit jullie adviezen zijn.


Laat dit je advies zijn:

"Ik zal pas slapen als ik zie dat je tevreden bent."

De echtgenote die graag wil dat haar echtelijk relatie evolueert en zich in een sfeer van liefde, genegenheid en barmhartigheid ontwikkelt, moet erg koelbloedig en erg geduldig zijn.

Huishoudelijke conflicten kunnen zich voordoen, meningsverschillen binnen het koppel bestaan en zullen altijd bestaan, zonder nog te spreken over kleine geschillen, dat is allemaal onvermijdelijk. Maar de intelligente echtgenote is de vrouw die haar woede van haar echtgenoot weet te kalmeren met wijsheid, koelbloedigheid en verdraagzaamheid. Bij een conflict is zij het die de eerste stap zet tot verzoening. Er wordt overgeleverd dat de boodschapper van Allah, salalahu aleihi wasalam, gezegd heeft:

"Jullie echtgenotes die zullen behoren tot de mensen van het Paradijs zijn degenen die liefdevol zijn: als een van hen het slachtoffer wordt van een onrecht (vanwege haar echtgenoot) of hem onrecht aan doet, komt ze tot bij hem, neemt ze zijn hand in de hare en zegt ze hem: 'Ik zal pas slapen als ik zie dat je tevreden bent'. (Hadith overgeleverd door at-Tarbarani. Analoge versies werden autheniek verklaard door al-Albani in as-silsila as sahiha.)

Er is niets schadelijker voor een koppel dan dat ze de nacht doorbrengen terwijl ze beiden boos zijn op elkaar. Zo blijven de problemen kolken in hun geest en de wrok stapelt zich op in hun harten, wat het conflict nog erger maakt. Onbeduidende problemen lijken dan enorm groot. En in dit gespannen klimaat vindt shaytaan wat hij zoekt. Hij fluistert de beide echtgenoten in dat ze bij hun standpunt moeten blijven en geen enkele toegeving moeten doen voor de ander en het doet hem plezier om te zien hoe ze zich beiden koppig van elkaar afkeren.

Daarom moeten de beide echtgenoten er op toezien dat ze hun goede verstandhouding herstellen voordat ze gaan slapen om te vermijden dat de shaytaan binnensluipt in hun ziel en om de deur te sluiten voor zijn influisteringen die de gezinnen verwoesten.

De wijze vrouw bezwijkt niet voor de influisteringen van de shaytaan als hij haar zegt: 'Wil jij je verzoenen met je man terwijl hij je dit en dat gezegd heeft? Dan geef je hem de gelegenheid om net het zelfde opnieuw te doen zonder rekeningen te houden met je gevoelens!'
Dat is één van de listen van shaytaan die enkel probeert om verderf te zaaien in de echtelijke relatie. En als de echtegenote het initiatief neemt om naar haar man te gaan, als ze zijn hand zachtjes in de hare legt, dan doen deze eenvoudige gebaren de misverstanden tussen hen beiden verdwijnen. Dit gedrag kan de man er zelfs toe aansporen om beter te worden en het kan bij hem een gevoel van schaamte opwekken dat hem ervan zal weerhouden om haar in de toekomst pijn te doen of kwaad te maken.

Als de echtgenoot voelt dat zijn vrouw erop toeziet dat ze hem niet in zijn eigenliefde treft en dat ze perfect overeen kom met hem, dan zal hij alles doen om haar te overladen met liefde, genegenheid en welwillenheid.


Verhef je stem niet boven de zijne

Wat verontwaardiging opwekt bij een man en zijn woede nog erger maakt, is het feit dat zijn echtgenote haar stem verheft boven de zijne. Dat getuigt niet van beleedheid, beste zuster, zou jij aanvaarden dat jouw zoon het zelfde doet bij jou?
Het recht dat je man op jou heeft is groot en zijn gunst tegenover jou is immens. Ga je dan dit recht uitdagen door je slechte humeur aan hem te tonen, je stem te verheffen en afkeurenswaardige gebaren te maken?
Zeker, sommige vrouwen zijn het gewoon geworden om met luide stem te spreken voor hun huwelijk, maar ze moeten weten dat het verheffen van je stem bij je broers en je zussen in het huis van je ouders een heel andere zaak is dan wanneer je dit doet bij je echtgenoot.

De dochter van Sa’id al-Mussayyib, één van de grote tabi’i* imams, zei: 'Wij behandelden onze echtgenoten zoals jullie emirs behandelen.'

Door onze stem te verheffen tegenover iemand, doen we hem onrecht aan en we laten hem geloven dat hij minderwaardig is aan ons. Moge de echtgenote Allah vrezen tegenover haar echtgenoot en haar stem niet boven de zijne verheffen en moge ze zich steeds de volgende profetische hadith herinneren:
'Elke vrouw die in deze wereld haar echtegnoot onrecht aandoet, zal van de hoeri van deze man de volgende verwijten te horen krijgen: "Doe hem geen onrecht aan. Moge Allah je vervloeken! Hij is bij jou slechts een gast die op het punt staat jou te verlaten om ons te vergezellen."
(Hadith overgeleverd door at-Tirmidhi)

Ze moet ook weten het verheffen van haar stem boven die van haar echtgenoot een slecht voorbeeld is voor haar kinderen, want het kind is geneigd om zijn ouders na te doen.

*De tabi’i zijn moslims van de tweede generatie. Ze hebben de Metgezellen gezien, maar niet de Profeet salalahu aleihi wasalam.


Vermijd kilte in je gedrag

De kilte in het gedrag van de echtgenote tegenover haar man ligt aan de basis van veel echtelijke problemen en familiale problemen. Melissa Sanders, een deskundige op het vlak van echtelijke relaties, bevestigt dit. Ze heeft in dit opzicht een onderzoek uitgevoerd bij ongeveer duizend vrouwen die tussen drie en twintig jaar lang met hun man hadden samengeleefd. Ze is tot de conclusie gekomen dat het grootste deel van de ontrouw van de echtgenoten het gevolg is van de kilte waarmee hun vrouwen hen behandelen.

Onze godsdienst beveelt ons aan om verzoenend en zacht te zijn in ons gedrag tegenover anderen en om geweld en brutaliteit te vermijden. De Boodschapper van Allah, salalahu aleihi wasalam, heeft eens tegen de Moeder der Gelovigen, Aisha, radi Allahu a3nha, gezegd:

"O aisha, ik beveel je aan om van zachtheid te getuigen en om gewelddadig gedrag en grove uitspraken te vermijden." (hadith overgeleverd door al-Bukhari en Muslim.)

En hij, salalahu aleihi wasalam, heeft gezegd:

"Allah is zacht en hij houdt van zachtheid. Hij geeft als beloning voor zachtheid wat Hij niet als beloning geeft voor gewelddadigheid of enige andere eigenschap." (Authentieke hadith overgeleverd door Muslim n 2593.)

Als zachtheid aanbevolen wordt in de menselijke relaties in het algemeen, dan is dit nog meer het geval binnen het koppel. Kilte in het gedrag betekent niet noodzakerlijkerwijs geweld in de eigenlijke zin van het woord, maar wel een vorm van brutaliteit die beschouwd kan worden als een van de gradaties van geweld.
Het gedrag van de echtgenote dat doordrongen is van liefde en genegenheid voor haar echtgenoot is de magische sleutel die zijn hart opent. Dat is trouwens een deugd die onze geliefde Profeet, salalahu aleihi wasalam, toeschreef aan de deugdzame vrouw, toen hij zei:

"Jullie vrouwen die tot de mensen van het Paradijs zullen behoren, zijn degenen die (in deze wereld) toegenegen en vruchtbaar waren en geneigd waren om vergiffenis te vragen vragen aan hun echtgenoten." (Shaykh al-Albani heeft hem vermeldt in sahih al jami (n2604), as rawd an-nadir (46), silsilatu-l-ahadith as-sahiha n 287.)

Welnu, kunnen we een vrouw deugdzaam noemen als haar gedrag tegenover haar man gekenmerkt is door brutalitiet en kilte? De genegenheid waarvan ze zou moeten getuigen tegenover haar man houdt op zijn minst in dat haar gedrag welwillend, zacht, warm en spontaan is.

Een vrouw die wegens bijzondere omstandigheden haar man brutaal behandeld heeft, kunnen we nog vergeven, maar als ze dit zelfde gedrag altijd behoudt, dan wordt het echt onvergeeflijk.

Wat ons bij sommige vrouwen verbaast, is hun brutale en kille gedrag ten opzichte van hun echtgenoten en hun zachtheid en beleefdheid en ten opzichte van vreemde mannen. Deze tegenstelling is het resultaat van bepaalde culturen die uit het Westen werden geimporteerd.


Probeer niet te veel aan te dringen.

De echtgenoot komt thuis. En ook deze keer heeft hij niet meegebracht wat zijn echtgenote verwachtte. Ze vroeg hem hier al een week om. De eerste drie dagen van de week was hij het werkelijk vergeten. De andere dagen niet, maar hij heeft niet gedaan waar zij om gevraagd heeft. Tijdens een huishoudelijk conflict herinnert de echtegenote hem aan deze vergeetachtigheid en de echtgenoot maakt van de gelegenheid gebruik om haar te bekennen dat hij het niet vergeten was, maar dat de ongunstige financiele omstandigheden hem deden beslissen om het niet voor haar te kopen.

Ouders moeten hun dochters aanraden om hun echtgenoten niet lastig te vallen met hun voordurende vragen. Ze kunnen het voor beeld van Asma bint Kharija al-Fazariyya die haar dochter op de vooravond vanhaar huwlijk de volgende raad meegaf:
"Mijn lieveling! Je zal het huis waar je bent opgegroeid verlaten voor een plaats die je niet kent en een metgezel die je niet gewoon bent. Wees voor hem als de aarde, bij wijze van tapijt, dan zal hij voor jou als de hemel zijn, bij wijze van het dak. Wees voor hem als een bed, dan zal hij voor jou een pilaar zijn (het beeld dat wordt opgeroepen is dat van een tent). Wees voor hem een gehoorzame vrouw en hij zal zich onderwerpen aan jou. Val hem niet lastig met je voordurende vragen, want hij zal je uiteindelijk haten. Wees niet afstandelijk, want hij zal je uiteindelijk vergeten. Als hij je benadert, benader hem dan ook. Als hij afzijdig blijft, blijf dan ook afzijdig. Bescherm zijn geurzin, zijn zicht en zijn gehoor: laat hem van jou enkel een aangename geur ruiken, enkel mooie woorden horen en enkel mooie dingen zien!"

Dorothy Carnegie heeft gezegd: Veel mannen die vaststellen dat hun capaciteiten verminderen sinds ze getrouwd zijn, beeindigen uiteindelijk hun echtelijke leven om te slagen in het verwezenlijken van hun plannen. De reden daarvoor is dat hun echtgenotes hun hoop verpest hebben en hun abmbities verknald hebben door hun aanhoudende kritiek, hun voordurende vragen en omdat ze vaak verbaasd waren en niet begrepen waarom zij minder geld verdienden dan de anderen er niet in slaagden om te verwezenlijken wat hun buren en hun vrienden bereikt hadden.

Het voordurend aandringen en vragen is erg hinderlijk voor de echtgenoot als het om zaken gaat die zijn middelen te boven gaan en zo onderwerpt ze hem aan een grote psychologische druk, want hij weet niet meer hoe hij haar tevreden kan stellen.

Gedurende de eerste drie eeuwen van de Islam zeiden de vrouwen tegen hun echtgenoten, wanneer deze zich klaarmaakten om ’s morgens te gaan werken:
"Vrees Allah voor ons en voed ons niet met geld dat op een onwettige wijze verworven is. We kunnen zeker het vuur en de honger van de deze wereld verdragen, maar we kunnen het vuur van de Hel op de dag der Opstanding niet verdragen."

Vandaag is de tendens omgekeerd, veel vrouwen zijn maar in één ding geinteresseerd: dat hun echtgenoten hun alles geven wat ze willen, zonder zich zorgen te maken of dit van wettige of onwettige oorsprong is. Erger nog, sommige vrouwen gaan zelfs zover dat ze hun man aansporen. Erger nog, sommige vrouwen gaan zelfs zover dat ze hun man aansporen om fraude te plegen om op die manier snel veel geld te verdienen.

Vrees Allah, beste zuster, val je man niet lastig met voordurende vragen die zijn middelen te boven gaan. Je loopt het risico dat je hem ertoe aanzet een beroep te doen op onwettige middelen om jou tevreden te stellen en zo word jij een medeplichtige in de zonde.
_________________
''..En vreest een Dag waarop de ene ziel niets voor de andere ziel kan doen en er geen losprijs van haar aanvaard zal worden, geen voorspraak zal haar baten. En zij zullen niet geholpen worden.'' (2:123)
Terug naar boven
Profiel bekijken Stuur privébericht
Nieuw onderwerp plaatsen   Reageren    ah-lu-sunnah // Het huwelijk Tijden zijn in GMT + 1 uur
Pagina 1 van 1

 
Ga naar:  
Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen in dit subforum
Je mag geen reacties plaatsen in dit subforum
Je mag je berichten niet bewerken in dit subforum
Je mag je berichten niet verwijderen in dit subforum
Je mag niet stemmen in polls in dit subforum


Wilt u geen reclame op dit forum en genieten van extra voordelen? Klik dan vlug hier voor meer informatie!
 
Powered by phpBB and Andrew Charron
immo op Realo
Maak snel, eenvoudig en gratis uw eigen forum: Gratis Forum