ah-lu-sunnah waldjamaa3a met de begrip van de selefoes saalih
De Weg van de Salaf as-Saalih (Vrome Voorgangers) Deel 1

 
Nieuw onderwerp plaatsen   Reageren    ah-lu-sunnah // Madhab
Vorige onderwerp :: Volgende onderwerp  
Auteur Bericht
Oum 'Abdul-Qadir
Modertor


Geregistreerd op: 15 Mei 2008
Berichten: 58

BerichtGeplaatst: 15-05-2008 23:25:50    Onderwerp: De Weg van de Salaf as-Saalih (Vrome Voorgangers) Deel 1 Reageren met citaat
De Weg van de Salaf as-Saalih (Vrome Voorgangers) Deel 1

Het volgende artikel is een bewerkte vertaling van wat naar voren is gekomen in een lezing, gegeven door Shaykh al-Albaani rahimahoellaah, genaamd 'Dit is onze roeping'.

(Voortgebracht door Shoor Lil-Intaaj Al-Islamee)

(Ibrahiem): In de naam van Allaah, alle lof is voor Allaah, en moge de vrede en de zegeningen van Allaah met de profeet zijn. Inderdaad, Allaah Ta'ala heeft ons de zegening van Imaan (oprecht geloof) geschonken en Hij heeft de hele Moslim gemeenschap gezegend met de geleerden - degenen die Allaah heeft ge?erd met kennis - zodat zij de mensen kunnen leiden naar de weg van Allaah en naar de aanbidding van Allaah 'azza wa djall. En zij zijn zonder twijfel de erfgenamen van de profeet. De reden voor onze komst hier incha'Allaah is als eerste om Allaah te behagen en ten tweede om kennis te zoeken, wat vervolgens weer leidt tot Allaah's welbehagen met ons. Want bij Allaah, dit is een vreugdevolle gelegenheid dat we ons kunnen verzamelen met onze Shaykh, onze geleerde en onze grote leraar Shaykh Muhammed Naasir-ud-Deen al-Albaani. Ten eerste willen we graag ten behoeve van deze gemeenschap onze nobele Shaykh welkom heten en eveneens ten behoeve van iedereen die luistert, met name de studenten van kennis, zij hebben ook allen hun welkomstwoord gestuurd en zij verlangden ernaar om vandaag bijeen te komen met onze nobele leraar. En er is geen twijfel, dat wij allen het verlangen hebben om te luisteren naar de kennis en wijsheid die hij heeft. Dus laten we luisteren naar de kennis waarmee Allaah hem gezegend heeft. We zeggen het nogmaals, dit is een vreugdevolle gelegenheid en we zeggen, Ahlen, welkom, tegen onze nobele Shaykh?

Shaykh al-Albaani: Ahlen Bikum. Waarlijk alle lof is voor Allaah, we prijzen Hem, we zoeken Zijn steun en we vragen om Zijn vergiffenis. We zoeken toevlucht bij Hem tegen het slechte in onszelf en tegen het slechte van onze daden. Wie Allaah leidt, er is voor hem geen dwaling, en wie Allaah laat dwalen er is voor hem geen leiding. Ik getuig dat er geen god(heid) waard is om aanbeden te worden behalve Allaah, alleen en zonder deelgenoot. En ik getuig dat Muhammed Zijn dienaar en boodschapper is. Verder: Voorzeker, de beste redevoering is het Boek van Allaah en de beste leiding is de leiding van Muhammed vrede en zegeningen zij met hem. En de ergste zaken zijn die zaken die nieuw zijn verzonnen (in de Deen). En elke nieuw verzonnen zaak is een innovatie. En elke innovatie is een dwaling. En elke dwaling is in het Hellevuur.

Ik dank de broeder Ustaadh Ibrahiem voor zijn woorden en voor zijn lofbetuigingen. En ik heb er niets op terug te zeggen, behalve dan het voorbeeld te volgen van de eerste Khalifah, Aboe Bakr as-Seddiq Allaah's welbehagen zij met hem, die de eerste echte Khalifah was van Allaah's boodschapper vrede en zegeningen zij met hem. Desalniettemin wanneer hij hoorde dat iemand hem prees met iets goeds en hij geloofde dat deze prijzing overdreven was, van wie deze prijzing ook vandaan kwam, en dit was in de tijd dat hij de Khalifah van de profeet vrede en zegeningen zij met hem was, en dit verdiende - zei hij dan:

"Oh Allaah, houd mij niet verantwoordelijk voor wat zij (over mij) zeggen. En maak mij beter dan wat zij van mij waarnemen. En vergeef me voor hetgeen zij niet over mij weten."

Dit is wat de prominente as-Seddiq zou zeggen. Dus wat zouden wij, degenen die na hem zijn gekomen, moeten zeggen? Ik zeg, zijn voorbeeld volgend: "Oh Allaah, houd mij niet verantwoordelijk voor wat zij (over mij) zeggen. En maak mij beter dan wat zij van mij waarnemen. En vergeef me voor wat zij niet over mij weten."

Ik wil hieraan toevoegen dat ik niet de persoon ben die broeder Ibrahiem net aan jullie heeft omschreven. Eerder ben ik gewoon een student die zoekt naar kennis en niets anders. En het is voor elke student verplicht zich te houden aan de hadieth van de profeet vrede en zegeningen zij met hem:

"Deel mee over mij, zelfs al is het een ayah. En verhaal over de stammen van Israel, want dat kan geen kwaad. En wie met opzet liegt over mij, laat hem zijn (zit)plaats in het Hellevuur vinden."

Dus gebaseerd op deze hadieth en overeenkomstig handelend met deze prachtige profetische tekst, alsook met andere teksten van het Boek van Allaah en de hadieth van de boodschapper van Allaah vrede en zegeningen zij met hem, nemen we de taak op ons om de mensen te berichten daar waar ze gebrek aan kennis hebben. Maar dit houdt niet in dat we iets zijn geworden dat teruggevonden kan worden in de goede gedachtes die (sommige van) onze broeders hebben over ons. Dit is niet het geval. Dit is de realiteit die ik diep in mijn hart voel. Steeds wanneer ik dit soort dingen hoor, word ik herinnerd aan het oude spreekwoord, welke zeer bekend is onder de geleerden:

"Waarlijk, de kleine vogel (bughaat) in onze landen is nu een adelaar geworden."

Sommige mensen zijn zich niet bewust van wat er bedoeld wordt met deze uitspraak of met dit spreekwoord. De 'bughaat' is een klein, weerloos vogeltje - maar dit kleine vogeltje wordt als een adelaar voor de mensen - als gevolg van hun onwetendheid...

Dit spreekwoord klopt voor veel mensen die oproepen tot de Islaam, hetzij gebaseerd op de waarheid en correctheid of op fouten en leugens. Maar Allaah weet dat de gehele Moslim wereld leeg is, met uitzondering van heel, heel weinig individuen, waar het juist van is om over hen te zeggen: Die en die is een geleerde'. Zoals is vermeld in de authentieke hadieth, overgeleverd door Imaam al-Boekhaarie in zijn Saheeh, van de overlevering van 'Abdullaah Ibn 'Amr Ibn Al- 'Aas Allaah's welbehagen zij met hem, die zei: Allaah's boodschapper sallAllaahoe 'alayhi wa sallam, zei:

"Voorzeker, Allaah zal de kennis niet abrupt van de mensen wegnemen. Maar hij zal de kennis wegnemen door de geleerden weg te nemen [te doen sterven], tot op het punt dat er niet een geleerde overblijft. De mensen zullen (dan) onwetenden tot hun leiders aanstellen, waarop zij ondervraagd worden en dan fatawa (religieuze oordelen) zullen geven zonder kennis. Met als gevolg dat zij zullen dwalen en anderen zullen doen dwalen."

Als Allaah de kennis wil wegnemen, zal Hij niet de kennis abrupt uit de harten van de geleerden wegnemen, waardoor de geleerde net zoals iemand wordt die nooit wat heeft geleerd in de eerste plaats, nee. Dit is niet van de Soennah (manier) van Allaah wanneer Hij te maken heeft met Zijn dienaren, vooral Zijn rechtschapen dienaren - om de kennis weg te nemen die ze hebben verworven omwille van Allaah, 'azza wa djall. Allaah is rechtvaardig en eerlijk in Zijn beslissingen. Hij pakt de kennis niet weg uit de harten van de echte geleerden. Maar veeleer is het van de Soennah van Allaah met Zijn creatie, dat Hij de kennis wegneemt door de geleerden weg te nemen (door ze te laten sterven), zoals Hij heeft gedaan met de leider van alle geleerden en profeten en boodschappers, Muhammed vrede en zegeningen zij met hem.

"..tot op het punt dat er niet een geleerde overblijft. De mensen zullen (dan) onwetenden tot hun leiders aanstellen, waarop zij ondervraagd worden en dan fatawa (religieuze oordelen) zullen geven zonder kennis. Met als gevolg dat zij zullen dwalen en anderen zullen doen dwalen."

Dit houdt niet in dat Allaah de aarde zonder een geleerde laat, door wie Allaah's bewijs verkregen kan worden voor Zijn dienaren, maar eerder betekent dit dat hoe meer de tijd voorbij gaat hoe meer de kennis zal afnemen. En deze toenemende afname aan kennis en gebrekkigheden zal door blijven gaan totdat er op het aardoppervlak niemand overblijft die zegt:

"Allaah, Allaah". Je hoort deze h'adieth vaak en het is een betrouwbare h'adieth:

"Het Uur zal niet plaatsvinden terwijl er nog iemand overblijft op het aardoppervlak die zegt: Allaah, Allaah'."

Die mensen die genoemd worden in het laatste gedeelte van de hadieth: "tot op het punt dat er niet een geleerde overblijft. De mensen zullen (dan) onwetenden tot hun leiders aanstellen" zijn die leiders die de Qur'aan en de Soennah interpreteren met interpretaties die tegenstrijdig zijn met waar de geleerden - ik zal niet alleen degenen (geleerden) van het verleden zeggen, maar ook die van het heden - voor stonden. Want voorwaar, zij gebruiken deze hadieth "Allaah, Allaah" als bewijs voor de toestemming, van de aanbeveling om Allaah te gedenken (doen van dhikr) met alleen de woorden; 'Allaah, Allaah, Allaah', enzovoort (zoals wordt gedaan door de Soefies). Zodat er niemand overblijft die misleid of onwetend is als zij deze hadieth horen met die misinterpretatie. Ik denk dat het gepast is, zelfs incidenteel, om onze broeders er aan te herinneren dat deze interpretatie fout is. Ten eerste omdat de uitleg van de hadieth weergegeven staat in een andere overlevering van de boodschapper van Allaah vrede en zegeningen zij met hem. En ten tweede, als deze interpretatie juist zou zijn, dan zou er een aanwijzing voor zijn in de daden van onze vrome voorgangers (Salaf as-Saalih) Allaah's welbehagen zij met hem. Dus als zij het niet deden - toont hun verwerping om te handelen naar deze interpretatie de valsheid er van aan. Hoe zal het dus zijn voor jou als de andere overlevering van de hadieth eraan wordt toegevoegd, en de essentie ervan; zoals algemeen gezegd is, dat Imaam Ahmad, rahimahullaah, deze hadieth heeft overgeleverd in zijn Musnad met een betrouwbare keten van overlevering, met de woorden:

"Het uur zal niet plaatsvinden terwijl er nog iemand overblijft op het aardoppervlak die zegt: Laa Ilaaha Illaa Allaah'."

Dus dit is wat werd bedoeld in de eerste hadieth, waar het woord 'Allaah' herhaaldelijk is weergegeven. Het punt is dat de wereld vandaag de dag helaas zonder die geleerden is die de wereld vulden met hun uitgebreide kennis en die het verspreidden onder de mensen. Vandaag is het dus geworden zoals het gezegde gaat:

Toen ze werden geteld, waren het er zo weinig.
Maar vandaag zijn ze nog minder geworden dan die "weinig".

Dus we hopen van Allaah 'azza wa djall dat Hij ons maakt tot degenen die zoeken naar kennis, die oprecht overnemen van het voorbeeld van de geleerden en die met alle eerlijkheid hun weg volgen. Dit is wat we hopen van Allaah 'azza wa djall - dat Hij ons maakt van onder die studenten die de weg volgen waarover de boodschapper vrede en zegeningen zij met hem heeft gezegd:

"Eenieder die een pad betreedt, en er kennis op zoekt, Allaah zal voor hem het pad naar het Paradijs vergemakkelijken."

Dit leidt ons naar een discussie over het onderwerp van deze kennis, welke op vele, vele plaatsen in de Qor-aan wordt genoemd, zoals Allaah zegt:

'Zijn degenen die kennis hebben gelijk aan degenen die geen kennis hebben?' Soerat az-Zoemar [39:9]

En zoals Allaah zegt: Allaah zal degenen die geloven onder jullie en degenen aan wie kennis is gegeven in rang verheffen.' Soerat al-Moedjadila [58:11]

Wat is deze kennis waaraan Allaah zijn prijzing heeft gegeven aan diegenen die het bezitten en die er naar handelen en diegenen die de weg volgen van deze mensen? Het antwoord is zoals de Imaam, ibn al-Qayyim al-Jawziyyah rahimahullaah, de student van Shaykh-ul-Islaam ibn Taimiyyah rahimahullaah, heeft gezegd:

'Kennis is: (wat) Allaah heeft gezegd, (wat) Zijn boodschapper heeft gezegd (en wat) de metgezellen hebben gezegd. Dit is niet iets wat onwaar is. Kennis is niet dat we ons haasten naar dwaze onenigheden tussen de Boodschapper en tussen de mening van een Faqeeh (geleerde). Neen, en we negeren en ontkennen de eigenschappen (van Allaah) niet alleen maar uit angst om te vervallen in tashbeeh en tamtheel (het vergelijken met de schepping).'

Dus we nemen de definitie van kennis van deze verklaring en dit dichtstuk, welke we zelden horen onder de verzen van de dichters, aangezien de poŽzie van de geleerden niet hetzelfde is als de poŽzie van de dichters. Dus deze man (ibn al-Qayyim) was een geleerde en hij schreef ook goede poŽzie. Hij zei: Kennis is wat Allaah heeft gezegd op de eerste plaats, dan wat de Boodschapper van Allaah heeft gezegd op de tweede plaats, dan wat de Metgezellen hebben gezegd, op de derde plaats. De woorden van ibn al-Qayyim herinneren ons aan een realiteit die enorm belangrijk is, en welke vaak wordt genegeerd door een grote meerderheid van verkondigers die verspreid zijn over de landen vandaag de dag en onder de naam van het oproepen tot de Islam. Wat is deze realiteit? Wat welbekend is bij al deze uitnodigers is dat de Islam bestaat uit: Het Boek van Allaah en de Soennah van de Boodschapper van Allaah vrede en zegeningen zij met hem. Dit is de waarheid en daar is geen twijfel over, hoewel het toch gebrekkig is. En deze gebrekkigheid wordt opgemerkt door ibn al-Qayyim in zijn gedicht, welke we zojuist hebben genoemd. Dat is waarom hij na het noemen van de Qor-aan en de Soennah de metgezellen noemt. 'Kennis is (wat) Allaah heeft gezegd, (wat) Zijn Boodschapper heeft gezegd, (en wat) de Sahaba hebben gezegd...'

Vandaag de dag is het zeer zeldzaam dat we iemand de metgezellen horen noemen wanneer de Qor-aan en de Soennah genoemd worden. En zoals we allen weten, zijn zij (de metgezellen) het hoofd van de Salaf as-Saalih (vrome voorgangers) over wie de Profeet vrede en zegeningen zij met hem heeft gesproken in zijn uitspraak, welke is overgeleverd door vele Metgezellen:

"De beste van de mensheid is mijn generatie..."

En zeg niet wat vele van de uitnodigers vandaag de dag zeggen: "De besten van de generaties". Deze zin 'de besten van de generaties' heeft geen bron in de Soennah. De authentieke Soennah, welke is genoemd in de twee Saheeh verzamelingen (van al-Boekhaarie en Moslim) en andere h'adieth referenties, leveren de h'adieth allen over met de bewoording:

"De beste van de mensheid is mijn generatie, dan die na hen komen, dan die na hen komen."

Imaam ibn al-Qayyim al-Jawziyyah heeft deze metgezellen - die het hoofd zijn van de drie generaties die getuigenis hebben ontvangen voor hun uitmuntendheid - verbonden aan Het Boek en de Soennah. Aldus, was deze verbinding die hij maakte de mening die hij aanhing, of een gevolgtrekking van zijn geleerdheid en conclusie, welke allen vatbaar zijn voor fouten? Het antwoord is nee, het is geen gevolgtrekking van zijn geleerdheid of zijn conclusies, waarvan het mogelijk is dat er een fout in is geslopen, in plaats daarvan is het gebaseerd op Het Boek van Allaah en de h'adieth van de Boodschapper van Allaah vrede en zegeningen zij met hem. Zo zegt Allaah 'azza wa djall in de Qor-aan:

'En wie de boodschapper tegenwerkt nadat de Leiding hem duidelijk geworden is en hij (toch) een andere weg dan die van de gelovigen volgt, dan zullen Wij hem daar laten gaan waarheen hij zich heeft afgekeerd; Wij zullen hem de hel binnen leiden en dat is pas een slechte bestemming!' Soerat an-Nisaa-e [4:115]

'En hij (toch) een andere weg dan die van de gelovigen volgt' - Onze Heer is niet gestopt na deze ayah, en al zou Hij dat gedaan hebben, dan nog zou de ayah correct en waar zijn. Hij heeft niet gezegd:

'En wie de boodschapper tegenwerkt nadat de Leiding hem duidelijk geworden is, dan zullen Wij hem daar laten gaan waarheen hij zich heeft afgekeerd en Wij zullen hem de hel binnen leiden en dat is pas een slechte bestemming!'

Hiervoor in de plaats, dankzij Zijn oneindige wijsheid, heeft Hij erbij gevoegd: 'En hij (toch) een andere weg dan die van de gelovigen volgt' - en dit is waar we ons nu op richten ter verduidelijking.

'En wie de boodschapper tegenwerkt nadat de Leiding hem duidelijk geworden is en hij (toch) een andere weg dan die van de gelovigen volgt, dan zullen Wij hem daar laten gaan waarheen hij zich heeft afgekeerd; Wij zullen hem de hel binnen leiden en dat is pas een slechte bestemming!' Soerat an-Nisaa-e [4:115]

Ik hoop dat deze ayah stevig onderlegd raakt in jullie gedachten en in jullie harten en ik hoop dat jullie het niet vergeten, want het is de waarheid. En door deze ayah zul je gered worden van afwijking door naar rechts of naar links te drijven - al is het maar in een aspect of bepaalde zaak - van het (ver)vallen in een van de sekten die niet gered zijn of een van de dwalende sekten. Dit is omdat de profeet vrede en zegeningen zij met hem heeft gezegd, in de welbekende hadieth, welke ik zal verkorten om het relevante gedeelte in onze discussie te betrekken:

"En mijn ummah (gemeenschap) zal zich opsplitsen in 73 sekten - allen zullen zij in de Hel zijn, behalve een." Zij zeiden: Welke is het, O Boodschapper van Allaah?' Hij zei: "Het is de Jamaa'ah."

De Jamaa'ah hier, is de "Weg van de gelovigen." Dus de hadieth - als het geen directe overlevering is van Allaah in het hart van de profeet vrede en zegeningen zij met hem - zal dan ontleend moeten zijn van de hiervoor genoemde ayah: 'En hij (toch) een andere weg dan die van de gelovigen volgt.'. Dus als een persoon die 'de boodschapper tegenwerkt' en die '(toch) een andere weg dan die van de gelovigen volgt' wordt bedreigd met het Hellevuur, dan is het omgekeerde ook correct. Dus wie wel de 'weg van de gelovigen' volgt, aan hem is het Paradijs beloofd, en hier is geen twijfel over. Dus toen de Boodschapper van Allaah vrede en zegeningen zij met hem antwoord gaf op de vraag over welke groep de groep zou zijn die gered zou blijven, zei hij: "De Jamaa'ah." Dus de Jamaa'ah refereert naar de groep van Moslims. Dan is er in een andere overlevering van deze hadieth (het volgende) verklaard, welke dit begrip (de Jamaa'ah) ondersteunt en er in feite zelfs meer helderheid en begrip aan toevoegt.

De profeet vrede en zegeningen zij met hem heeft gezegd: "Het is dat, waar ik en mijn metgezellen aan vasthouden."

Dus 'mijn Metgezellen' is wat wordt bedoeld met de 'Weg van de gelovigen'. Dus toen ibn al-Qayyim de metgezellen noemde in zijn gedicht, welke we eerder hebben genoemd, heeft hij het begrip (over)genomen van de hiervoor genoemde ayah en deze hadieth. En er is ook de welbekende hadieth van al-'Irbaad ibn Saariyah Allaah's welbehagen zij met hem die ik wederom zal inkorten om alleen het gedeelte te noemen dat relevant is voor onze discussie, zodat we genoeg tijd hebben om straks vragen te stellen. Dus hij vrede en zegeningen zij met hem heeft gezegd:

"Dus houdt vast aan mijn Soennah en de Soennah van de rechtgeleiden Khaliefa's na mij."

Hier vinden we dus hetzelfde voorbeeld als de hadieth die we voor deze genoemd hebben, en ook de vorige ayah. De profeet vrede en zegeningen zij met hem zei niet alleen 'Houd je vast aan mijn Soennah', maar hij heeft zijn Soennah, verbonden aan die van de rechtgeleide Khaliefa's. Dus hier zeggen we, vooral in deze tijden waarin we veel conflicterende zienswijzen, en ideologieŽn en maadhaahib (scholen van gedachten) vinden en waarin er veel partijen en groepen zijn, zodanig dat veel moslimjongeren zijn begonnen in verwarring te leven, niet wetende tot welke groep ze zichzelf moeten rekenen. Dus hier hebben we het antwoord gekregen uit de zojuist genoemde ayah en de 2 ahadeeth. [Het antwoord is:] Volg de weg van de gelovigen! - De weg van de gelovigen van deze tijd? Het antwoord is nee, we bedoelen de Gelovigen uit het verleden - het eerste tijdperk, het tijdperk van de Metgezellen - de Salaf as-Saalih (vrome voorgangers). Zij zijn de mensen die we als voorbeeld zouden moeten nemen en degenen [laten zijn] die we volgen. Er is absoluut niemand op het gehele aardoppervlak gelijk aan hen. Daarom is onze oproep gebaseerd op 3 pilaren - op de (1) Qor-aan, de (2) Soennah en (3) het volgen van de Salaf as-Saalih (vrome voorgangers).

Dus wie beweert dat hij de Qor-aan en de Soennah volgt en hij volgt niet de Salaf as-Saalih, en hij drukt zowel in woorden als daden uit: Zij (de Metgezellen) zijn mannen en wij zijn ook mannen (in de zin van gelijk aan elkaar zijn), dan is deze persoon misleid en in dwaling. Waarom? Omdat hij niet de tekst(en) heeft geaccepteerd die we jou zojuist verhaalt hebben. Volgde hij de Weg van de gelovigen? Nee. Volgde hij de Metgezellen van de profeet vrede en zegeningen zij met hem? Nee. Wat volgde hij wel? Hij volgde zijn begeerten en hij volgde zijn intellect. Is iemands intellect onfeilbaar en vrij van fouten? Het antwoord is nee. Dus hij verkeert dan in duidelijke dwaling. Ik geloof dat de reden voor de vele geerfde verschillen, gevonden in de welbekende sekten van het verleden, en de verschillen die vandaag de dag naar voren zijn gekomen, te wijten zijn aan het gebrek aan het terugkeren naar de derde bron, welke de Salaf as-Saalih is.

Dus iedereen beweert de Qor-aan en de Soennah te volgen, en hoe vaak hebben we dit soort dingen wel niet gehoord van de jeugd die in een verwarde staat verkeren als zij zeggen:

"Ya akhee, deze mensen beweren de Qor-aan en de Soennah te volgen en deze mensen beweren de Qor-aan en de Soennah te volgen". Dus wat is het duidelijke en beslissende onderscheid? Het is de Qor-aan en de Soennah en de methodologie van de Salaf as-Saalih. Dus wie de Qor-aan en de Soennah volgt zonder de Salaf as-Saalih te volgen, heeft in feite niet de Qor-aan en de Soennah gevolgd, eerder heeft hij alleen zijn intellect gevolgd al dan niet zijn begeerte.Bint Bouarfa
Zilver Lid


Berichten: 62
Geregistreerd op: vr 18 apr 2008, 12:31
PrivťberichtE-mail
_________________
''..En vreest een Dag waarop de ene ziel niets voor de andere ziel kan doen en er geen losprijs van haar aanvaard zal worden, geen voorspraak zal haar baten. En zij zullen niet geholpen worden.'' (2:123)
Terug naar boven
Profiel bekijken Stuur privébericht
Nieuw onderwerp plaatsen   Reageren    ah-lu-sunnah // Madhab Tijden zijn in GMT + 1 uur
Pagina 1 van 1

 
Ga naar:  
Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen in dit subforum
Je mag geen reacties plaatsen in dit subforum
Je mag je berichten niet bewerken in dit subforum
Je mag je berichten niet verwijderen in dit subforum
Je mag niet stemmen in polls in dit subforum


Wilt u geen reclame op dit forum en genieten van extra voordelen? Klik dan vlug hier voor meer informatie!
 
Powered by phpBB and Andrew Charron
immo op Realo
Maak snel, eenvoudig en gratis uw eigen forum: Gratis Forum